+1

Defect management - Quản lý lỗi

Trong bài viết này nhóm xin nói qua về các vấn đề sau:

 1. Khái niệm Defect
 • Defect là gì?
 • Bug đến từ đâu?
 • QA làm gì khi phát hiện ra bug
 • Chi phí khi tìm ra và fix bug
 • Một số thuật ngữ
 1. Vòng đời của lỗi
 • 4 bước
 • Phân tích lỗi/ cuộc họp 3 bên
 • Trạng thái lỗi
 1. Phân loại lỗi
 • Các loại lỗi
 • Mức độ nghiêm trọng của lỗi
 • Mức độ ưu tiên của lỗi
 1. Quản lý lỗi như thế nào?
 • Template dùng để log bug
 • Làm thế nào để quản lý bug hiệu quả
 1. Báo cáo lỗi Mời các bạn theo dõi silde phía dưới "

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.