Viblo CTF
0

Đặt mục tiêu tốt với SMART (phần 2)

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về 2 tiêu chuẩn tiếp theo của SMART.

M là viết tắt của Measurable: Đo được

Một mục tiêu đo được sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ cũng như biết là mình đã đạt được nó hay chưa. Tiêu chuẩn hoàn thành có thể là Định lượng hay Mô tả được. Ví dụ về định lượng là: 600 điểm TOEIC Tiếng Anh. Còn ví dụ về mô tả là: Đọc và tóm tắt được cuốn sách "Getting Things Done" mà không cần tra từ điển.

Đặt và trả lời những câu hỏi để làm rõ trọng tâm của công việc. Ví dụ: Học bao nhiêu buổi một tuần? Mỗi buổi học trong bao lâu?

Việc theo dõi tiến độ sẽ giúp bạn đang đi đúng hướng hay không. Ví dụ: Sau 1 thang học online điểm thi của bạn vẫn chỉ đạt 400 so với 380 ban đầu thì bạn có thể phải thay đổi cách học và có thêm các hành động khác.

Trả lời một số câu hỏi sau đây sẽ giúp cho mục tiêu của bạn đáp ứng được tiêu chuẩn Đo được

 1. Tiêu chí đo là Định lượng hay Mô tả?
 2. Bao nhiêu? Như thế nào?
 3. Đo bằng cách nào?
 4. Theo dõi như thế nào?

Tiêu chuẩn tiếp theo của SMART đó là tính Khả thi. Bạn phải đảm bảo rằng mục tiêu của mình là hoàn toàn khả thi, nếu không, nó sẽ dễ khiến bạn nản lòng. Hãy xem xét những khó khăn mà bạn đã xác định trước đó. Liệu bạn có thể vượt qua chúng không?

Những khía cạnh cần phải xem xét đó là:

 • Thời gian
 • Sức khỏe
 • Trình độ
 • Tài chính

Nếu bạn thấy rằng mình không có khả năng đạt được mục tiêu này thì hãy điều chỉnh hoặc thậm chí bỏ nó đi và thay vào đó bằng một mục tiêu khác khả thi hơn. Ví dụ: Điểm TOEIC của bạn hiện tại là 300, và bạn đặt mục tiêu trong 3 tháng có thể đạt được 800 Như vậy có thể là một mục tiêu không mấy khả thi do hạn chế về nền tảng hiện tại của bạn.

Bạn có đủ cam kết để thực hiện mục tiêu này hay không? Bạn có sẵn sàng thực hiện các hành động để đạt được mục tiêu này hay không? Hãy suy nghĩ thực lòng để có thể điều chỉnh mục tiêu nếu cần thiết.

Trả lời một số câu hỏi sau đây sẽ giúp mục tiêu của bạn đáp ứng được tiêu chuẩn Khả thi

 1. Có trở ngại gì?
 2. Mình có đủ thời gian không?
 3. Mình có đủ sức không?
 4. Mình có mơ mộng quá không?
 5. Mình có cam kết thực sự không?
 6. Có cần điều chỉnh gì không?

All Rights Reserved