+9

Danh sách thư viện Android mà chắc chắn bạn sẽ muốn thử trong đầu năm 2017

Dưới đây là danh sách gồm một số thư viện Android tốt nhất được phát hành vào tháng 01 và tháng 02 năm 2017. Tất cả các thư viện này rất đáng để bạn thử 1 lần. Nào bây giờ bắt đầu thôi.

1. Lottie

Đây là một thư viện parses từ hiệu ứng animation của Adobe After Effects export dạng JSON với thư viện BodyMovin(After Effects plugin export animation ra SVG/Canvas/HTML + JavaScript) và render các animation đó trên mobile. Ngoài ra cũng có một số thư viện trên Google Play.

2. Toasty

Đây là thư viện customize lại Toast của Android. Giống như tác giả đã mô tả về thư viện này thì nó là Sử dụng bình thường nhưng cải tiến một cách kinh khủng hơn(The usual Toast, but with steroids) Bạn có thể thấy ảnh chụp màn hình để biết rõ hơn về thư viện này

3. StyleableToast

Đây cũng là thư viện customize lại Toast.Sẽ có nhiều lựa chọn về style của Toast được cung cấp cho ứng dụng của bạn làm tăng trải niệm người dùng. Style cho Toast có thể dùng trong file style.xml hoặc code java.

4. Store

Store là thư viện Caching Data và Async Data Loading. Theo tài liệu thì

Store là classs đơn giản hóa việc fetching, parsing, storageretrieval dữ liệu trong ứng dụng của bạn. Store tương tự như Repository pattern.

Các tài liệu thực sự đã đầy đủ và thư viện này thì chắc chắn sẽ tốt cho một số mục đích sử dụng. Bạn có thể thử một số flows như request, caching, parsing dữ liệu

5. PreviewSeekBar

Nếu bạn đã từng dùng Google Play Movies, bạn có thể nhìn thấy SeekBar có hình ảnh xem trước trông rất tuyệt vời. Hóa ra đó là thư viện OpenSource. Ảnh gif ở dưới đây thì bạn có thể cảm nhận được chức năng tuyệt với của nó. Nếu ứng dụng của bạn là ứng dụng xem phim hoặc clip, chắc chắn là bạn nên thử nó.

6. excelPanel

Đây là một RecyclerView 2 chiều (two-dimensional). Thư viện này không chỉ load được data history mà cũng có thể load dữ liệu trong tương lai.

7. AwesomeBar

Đây thực sự là việc chia sẻ tốt từ nhà phát triển Florent Champigny. Hay nói một cách khác đây là một cách tiếp cận mới cho thiết kế TOP BAR(mà chúng ta biết tới như ActionBar/ToolBar), kết hợp với DrawerLayout. Thư viện này lấy cảm hứng từ Gmail Mobile của Weekz. Bạn có thể check làm thế nào để nó thực hiện giống như với ảnh gif dưới đây.

8. ArcNavigationView

Đây là một tính năng thêm vào trong NavigationView từ Android Design Support Library hiển thị các cạnh cong.

9. ShimmerRecyclerView

Thư viện này customize lại RecyclerView có thêm shimmer view khi các view đang được tải. Các RecyclerView cũng đã có sẵn các adapter để control sự xuất hiện của các shimmer view.

10. Chuck

Nếu bạn sử dụng OkHttp thì đây sẽ là thư viện chặn và duy trì tất cả các HTTPRequest và HTTP Response bên trong ứng dụng của bạn. Nó cũng cung cấp một giao diện người dùng để kiểm tra nội dung của các HTTP Request và HTTP Response.

11. FadingTextView

Đây là thư viện cho phép bạn thay đổi nội dung tự động sau vài giây trong TextView.

Nguồn github


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.