-1

CÙNG TÌM HIỂU JAVASCRIPT - QUÁ TRÌNH LOAD PAGE

TL;DR: Giống Life cycle (vòng đời) của một người - Sinh Lão Bệnh Tử.


MỤC LỤC

 1. Quá trình load page.
 2. Vậy làm gì nữa?
 3. Túm cái váy lại.

1. QUÁ TRÌNH LOAD PAGE

Khi bạn load trang web, những gì diễn ra sau hậu trường gồm:

 1. Sinh - DOMContentLoaded:
  • JS load xong file HTML và dựng xong DOM.
  • Chưa load xong external resources (style framework - Bootstrap, API...)
 2. Lão - load: Giờ mới load xong hết

Khi bạn close trang web, tương tự:

 1. Bệnh - beforeunload:
  • Giống tên gọi, chưa unload gì cả.
  • VD trong điền form: Alert "Bạn có chắc chắn rời trang? Thông tin sẽ bị mật".
 2. Tử - unload: unload hoàn toàn, có thể dùng để xử lý, gửi data.

2. VẬY LÀM GÌ NỮA?

Xài thôi... Xài cái nào thì viết y chang code như dưới nhé!

document.addEventListener('DOMContentLoaded',() => {
  // quậy phá tại đây
});

document.addEventListener('load',() => {
  // quậy phá tại đây
});

document.addEventListener('beforeunload',() => {
  // quậy phá tại đây
});

document.addEventListener('unload',() => {
  // quậy phá tại đây
});

3. DÒ BÀI CUỐI GIỜ!

 1. Quá trình load page diễn ra như thế nào?

Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích thì hãy tương tác để mình có thêm động lực viết tiếp nhé ^^.

Đọc thêm những bài viết khác tại: https://tannguyencse.wordpress.com/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.