0

Cucumber Java Spring Boot Automation Test WebDriver Selenium

Cucumber - Spring boot - Automation Test - WebDriver - Selenium


Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng Cucumber tích hợp với Java và các webdriver, selenium để thực hiện Automation test cho dự án mà chúng ta cần tối ưu hoá việc test theo từng test case.


Trong đó :

 1. Cucumber : Đại diện cho ngôn ngữ (Gherkin) viết kịch bản test theo hướng hành vi (BDD - Behavior-Driven Development). chi tiết tại : https://www.cucumber.io

 2. Java : một trong các loại ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay mà cucumber có thể tích hợp. Cụ thể chúng ta sử dụng springboot

 3. WebDriver: drive cần thiết để kết nối với các browser (chrome, firefox ..) phục vụ cho các thao tác test trong test case.

 4. Selenium :

  • Là một bộ công cụ kiểm thử tự động open source, dành cho các ứng dụng web.
  • Hỗ trợ nền tảng : Windows, Mac, Linus… Với Selenium.
  • Hỗ trợ ngôn ngữ : Java, PHP, C#, Ruby hay Python hay thậm chí là Perl...
 5. Ưu điểm

  • Khả năng test cả API , UI , Behavios
  • Ngôn ngữ kịch bản gherkin mềm mại dễ viết dễ hiểu.
  • Khả năng tạo kịch bản để tiến hành auto test.

OK Let'sGO :

Down load source code from : https://github.com/cuongnv99/cucumber-springboot-selenium-automationtest

 • down load code sau đó run project springboot bằng cách bật terminal và gõ lệnh : mvn spring-boot:run
 • chạy test case bằng cách bật terminal và gõ lệnh : mvn clean install

kết quả test :

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.