+7

CSS | Căn giữa phần tử trong css

Căn giữa phần tử trong css - nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khá là phức tạp 😢.
Mỗi khi viết xong đoạn css căn giữa và đọc lại nó thì: Tại sao mình lại viết một đống dài loằng ngoằng này chỉ để làm một việc đơn giản thế kia thôi à.
Vậy nên ở bài này, mình xin giới thiệu từng trường hợp cụ cùng với giải pháp tối ưu tương ứng, hy vọng phần nào giúp các bạn dễ dàng hơn khi làm việc với nó.
Trước tiên mình xin liệt kê ra các inline và block hay gặp để mọi người tiện áp dụng:

 • Thẻ block: <p>, <ul>, <ol>, <h1>, <div>, ...
 • Thẻ inline: <b>, <strong>, <i>, <u>,…và đặc biệt là <span> - tương tự như thẻ <div> nhưng ở dạng inline

Giờ thì bạn cần căn giữa ....

Theo chiều ngang:

1. Với phần tử inline hoặc inline-* (như text hoặc links)

Bạn có thể căn giữa các phần tử inline theo chiều ngang, nằm bên trong một phần tử block là thẻ cha, chỉ với cách đơn giản sau:

.center-children {
 text-align: center;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/HulzB
Thuộc tính text-align sẽ căn giữa với các phần tử inline, inline-block, inline-table, inline-flex, ...

2. Với 1 phần tử block

Bạn có thể căn giữa một phần tử block bằng cách gán giá trị margin-leftmargin-right của nó thành auto (và nó phải được set width nếu không nó sẽ chiếm toàn bộ chiều rộng và cũng không cần căn giữa), có thể sử dụng cú pháp shorthand như sau:

.center-me {
 margin: 0 auto;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/eszon
Note: Bạn không thể sử dụng float lên phần tử được căn giữa. Có một vài mẹo nhỏ, bạn có thể tham khảo ở đây: https://css-tricks.com/float-center/

3. Với hơn 1 phần tử block

Nếu bạn có 2 hoặc nhiều hơn một phần tử block cần căn giữa theo chiều ngang trong một hàng thì tốt nhất bạn nên thay đổi cách display sang kiểu khác(inline-block chẳng hạn). Dưới đây là ví dụ khi sử dụng inline-blockflex:

<main class="inline-block-center">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</main>
<main class="flex-center">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</main>
.inline-block-center {
 text-align: center;
}
.inline-block-center div {
 display: inline-block;
 text-align: left;
}

.flex-center {
 display: flex;
 justify-content: center;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/ebing

Theo chiều dọc:

Căn giữa theo chiều dọc trong css thì phức tạp hơn một chút.

1. Với phần tử inline hoặc inline-* (như text hoặc links)

1.1 Trên một dòng

Đôi khi các phần tử inline / text có thể căn giữa theo chiều dọc bằng cách set padding-toppadding-bottom bằng nhau.

.link {
 padding-top: 30px;
 padding-bottom: 30px;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/ldcwq
Vì một lý do nào đó bạn không thể sử dụng padding, khi đó bạn có thể set line-height bằng heigth cũng được:

.center-text-trick {
 height: 100px;
 line-height: 100px;
 white-space: nowrap;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/LxHmK

1.2 Trên nhiều dòng

Việc gán padding-toppadding-bottom bằng nhau cũng có thể căn giữa với nhiều dòng văn bản nhưng sẽ không hiệu quả đối với những text / inline nằm trong một ô của table chẳng hạn. Sử dụng vertical-align thì sẽ hợp lý hơn trong trường hợp này.

.center-table {
 vertical-align: middle;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/ekoFx
Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng flexbox với thuộc tính flex-direction:

.flex-center-vertically {
 display: flex;
 justify-content: center;
 flex-direction: column;
 height: 400px;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/uHygv
Note: 2 cách trên chỉ thực sự hiệu quả khi phần tử cha có height cố định(px, %, ..)
Ghost element
Nếu cả 2 cách đưa ra bên trên đều không hoạt động, thì lúc này bạn có thể sử dụng kỹ thuật ghost element: Tạo ra một phần tử pseudo( phần tử ảo) có full-height được đặt bên trong phần tử cha - chứa các phần tử inline và các phần tử inline này được căn giữa theo chiều dọc dựa vào phần tử pseudo ta tạo ra.

.ghost-center {
 position: relative;
}
.ghost-center::before {
 content: " ";
 display: inline-block;
 height: 100%;
 width: 1%;
 vertical-align: middle;
}
.ghost-center p {
 display: inline-block;
 vertical-align: middle;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/ofwgD

2. Với một phần tử block.

2.1 Đã biết chiều cao - heigth

Nếu bạn biết được chiều cao của phần tử, bạn có căn giữa theo chiều dọc bằng cách đơn giản sau:

.parent {
 position: relative;
}
.child {
 position: absolute;
 top: 50%;
 height: 100px;
 margin-top: -50px; /* account for padding and border if not using box-sizing: border-box; */
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/HiydJ

2.2 Không biết chiều cao - unknow heigth

Vẫn có thể căn giữa các phần tử không biết height bằng cách tăng top lên 1 nửa chiều cao ban đầu rồi dịch chuyển nó 1 nữa xuống dưới theo chiều dọc.

.parent {
 position: relative;
}
.child {
 position: absolute;
 top: 50%;
 transform: translateY(-50%);
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/lpema

2.3 Căn giữa sẽ ảnh hưởng đến chiều cao - height

Nếu bạn không quan tâm đến việc chiều cao có thể bị kéo dài ra mà mục đích chính vẫn là căn giữa thì hãy sử dụng tables hoặc CSS display để biến phần tử đó thành dạng table để thực hiện mẹo này.

main {
 position: relative;
 display: table;
}
main div {
 display: table-cell;
 vertical-align: middle;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/RmeWvQ

3. Sử dụng flexbox

Không có gì phải ngạc nhiên ở đây, sử dụng flexbox có vẻ còn dễ dàng nhất trong các cách nêu ra ở trên.

.parent {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/FqDyi

Theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc:

Bạn có thể kết hợp những kỹ thuật căn giữa ở trên để thực hiện căn giữa theo cả ngang lẫn dọc, tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng những cách dưới đây:

1. Phần tử cố định width và height

Sử dụng margin âm có giá trị bằng một nửa chiều cao và chiều rộng, sau đó gán position là kiểu absolute và đưa topleft bằng 50% sẽ căn giữa nó một cách hoàn hảo trên nhiều loại trình duyệt.

.parent {
 position: relative;
}

.child {
 width: 300px;
 height: 100px;
 padding: 20px;

 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;

 margin: -70px 0 0 -170px;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/JGofm

2. Phần tử không biết width và height

Nếu bạn không biết chiều cao hoặc chiều rộng bạn có thể sử dụng thuộc tính transform rồi translate 50% cả chiều cao lẫn chiều rộng để căn giữa đều 2 bên.

.parent {
 position: relative;
}
.child {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/lgFiq

3. Sử dụng flexbox

Không gì dễ dàng hơn việc sử dụng flexbox để căn giữa.

.parent {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

4. Sử dụng grid

Đây là một mẹo nhỏ, sẽ khá hiểu quả khi sử dụng với một phần tử.

body, html {
 height: 100%;
 display: grid;
}
span { /* thing to center */
 margin: auto;
}

ví dụ: https://codepen.io/chriscoyier/pen/NvwpyK

Kết

Giờ đây, bạn có thể căn mọi thứ mình muốn trong CSS một cách đơn giản nhất có thể.

Tham khảo

https://css-tricks.com/centering-css-complete-guide


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.