+1

Create Certificates, Identifiers & Profiles App IOS

Mở đầu

Xin chào các bạn hôm này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách tạo certificates, identifiers & profiles với tài khoản Apple Developer.

Yêu cầu Có tài khoản Apple Developer. Ai chưa có thì không cần đọc tiếp nha ☹️:

Đăng nhập tài khoản

Truy cập Link > đăng nhập tài khoản > Chọn Certificates, Identifiers & Profiles. Bạn thấy giao diện như bên dưới nghĩa là bạn đã làm đúng rồi 🎉

Tạo Certificates

Certificates để định danh cho tài khoản, nhiều người có thể dùng chung một tài khoản trả phí bằng cách phân quyền và chia sẻ file Certificates.

Chọn Certificates > Click dấu + cạnh tiêu đề Certificates, chọn Apple Developmen hoặc Apple Distribution tuỳ theo như cầu sử dụng > Continue > Để tiếp tục chúng ta cần tạo CSR

Để tạo Certificate Signing Request (CSR) chúng ta ra ngoài macbook tìm Keychain

Sau khi mở Keychain, trên thanh công cụ chọn Keychain Access > Certificate Assistant > Request a certificate from a certificate authority...

Điền email, tích vào Saved to disk > Continue. Sau đó quay lại trình duyệt web chọn Choose File CSR vừa tạo > Continue

Download file Certificates vừa tạo về. Click đụp vào file Certificates

Chọn Add. Như vậy là chúng ta đã thêm thành công file Certificates vào Keychain

Để chia sẻ cho nhưng người khác sử dụng chung. Chuột phải chọn Export, điền tên, mật khẩu > chọn Save. File này có thể chia sẻ cho mọi người trong team (Nhớ kèm theo mật khẩu 😀)

Tạo Identifiers

Identifiers để định danh cho một app.

Chọn Identifiers > Click dấu + cạnh tiêu đề Identifiers > chọn App ID > Continue > Select a type (App) > Continue

Điền tên app để phân biệt với các app khác và Bundle ID >* Continue* > Register. Thế là ta đã tạo thành công Identifiers.

Tạo Profiles

Profiles để build một app ra device thông qua Xcode. Certificates (Apple Developmen) để build trục tiếp ra device, Certificates (Apple Distribution) để build Store và Ad Hoc

Chọn Profiles > Click dấu + cạnh tiêu đề Profiles > chọn iOS App Development > Continue > Mục App ID chọn Identifies mà ta vừa tạo ở trên > Continue > chọn Certificates (Apple Developmen) mà ta đã tạo ở trên > Continue > Chọn Device mà ta đã tạo sẵn (Các bạn tự tìm hiểu cách tạo Devices) > Continue > Điền tên Profile > Generate

Download file Profile vừa tạo về.

Kết thúc

Thế là ta đã tạo thành công Certificates, Identifiers & Profiles. Những file này sử dụng như thế nào các bài đọc hãy đọc ở bài viết tiếp theo. Cảm ơn.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.