+2

Create app covid-19 use Reactjs

Chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một app covid-19, để mọi người cùng tham khảo, tính năng của App này chỉ đơn giản là show số liệu về dịch Covid của các nước trên thế giới như: Số người tử vong, phục hồi, số người mắc bệnh và có biểu đồ biểu thị.

Bạn sẽ học được?

  1. Cách triễn khai một cấu trúc thư mục đơn giản
  2. Call Api
  3. Làm việc với Reactjs basic
  4. Làm việc với Chartjs basic

Api thì mình lấy trên mạng và tiến hành call Api đổ dữ liệu ra, giao diện thì mình cũng tự code lại trên Youtube, bạn nào mới học về Reactjs cũng có thể sử dụng để nghiên cứu.

ảnh.png

Source code: https://github.com/nxv109/covid-app

Link demo: https://covid19-vn.netlify.app/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.