0

Collab on Code – Một Cloud IDE miễn phí cho Coding with Multiple People

Làm việc trong cloud đã trở thành tiêu chuẩn cho nhiều developers. Bạn có rất nhiều IDE trên nền tảng cloud để làm việc và hầu hết chúng đều có các tính năng cạnh tranh với desktop editors.

Nhưng ít chương trình có bất kỳ loại chế độ cộng tác nào, nơi bạn có thể chỉnh sửa mã với người khác.

Collab on Code làm cho điều này thành hiện thực với trình chỉnh sửa mã dựa trên trình duyệt miễn phí của họ. Tất cả những gì bạn phải làm là nhập tên vùng làm việc và ứng dụng này xử lý phần còn lại. Khi không gian làm việc chính của bạn được tạo, bạn có thể chia sẻ nó với bất kỳ ai. URL vẫn giữ nguyên và đó là trình chỉnh sửa công khai nên không có mật khẩu bảo vệ.

Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được một dự án mã hóa nhóm với nhiều người từ bất kỳ nơi nào trên thế giới!

Đương nhiên, có một số nhược điểm ở đây:

  • Không có tính năng export.
  • Mọi người có thể ghi đè lên công việc bạn đã thực hiện.
  • Khó viết mã cùng một lúc trong cùng một tài liệu.

Tuy nhiên dự án này là một kỳ tích của công nghệ hiện đại chứng minh rằng hầu như bất cứ điều gì đều có thể với các web tools.

Và nó thật sự giúp cho sự cộng tác của các developers. Việc làm việc với nhóm và chia sẻ ý tưởng dễ dàng hơn là đi solo.

Tôi đã tìm thấy ứng dụng này hữu ích nhất cho việc chia sẻ đoạn trích hoặc ít ý tưởng dự án, cũng có thể giúp giải quyết các sửa lỗi. Nó khác với một cloud IDE như CodePen bởi vì khi bạn tạo một cái gì đó trên CodePen, người khác có thể chỉnh sửa code của bạn, nhưng họ không thể lưu thay đổi trực tiếp.

Với Collab on Code, bạn có thể cấp cho bất kỳ ai quyền truy cập trực tiếp vào HTML / CSS IDE cho bất kỳ điều gì bạn đang làm. Tất cả từ sự thoải mái của một cửa sổ trình duyệt. Để bắt đầu, chỉ cần truy cập trang chủ và nhập tên cho không gian làm việc của bạn. Giữ nó ngắn gọn và gọn gàng — vì sẽ không có cách nào để xóa chúng!

Ngoài ra, hãy lưu ý đây là trình soạn thảo HTML / CSS nên nó không hỗ trợ JavaScript. Nhưng nó vẫn là một ứng dụng tiện dụng để thu thập lời khuyên từ các lập trình viên khác hoặc yêu cầu trợ giúp với các lỗi đơn giản.

Nếu bạn có ý tưởng cải thiện trang web, bạn cũng có thể nhắn tin trực tiếp cho người sáng tạo @awoldes.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.