+1

Cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu: Sự khác biệt chính

Để tìm hiểu về cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu, chúng ta cùng tìm hiểu các vấn đề sau:

 • Cơ sở dữ liệu là gì?
 • Kho dữ liệu là gì?
 • Tại sao nên sử dụng Cơ sở dữ liệu?
 • Tại sao nên sử dụng Kho dữ liệu?
 • Đặc điểm của cơ sở dữ liệu
 • Đặc điểm của kho dữ liệu
 • Sự khác biệt giữa Cơ sở dữ liệu và Kho dữ liệu
 • Ứng dụng cơ sở dữ liệu
 • Các ứng dụng của kho dữ liệu
 • Nhược điểm của cơ sở dữ liệu
 • Nhược điểm của kho dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu liên quan đại diện cho một số thành phần của thế giới thực. Nó được thiết kế để xây dựng và nhập dữ liệu cho một nhiệm vụ cụ thể. Nó cũng là một khối xây dựng của giải pháp dữ liệu của bạn.

Kho dữ liệu là gì?

Kho dữ liệu là một hệ thống thông tin lưu trữ lịch sử và giao hoán dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn. Nó được thiết kế để phân tích, báo cáo, tích hợp dữ liệu giao dịch từ các nguồn khác nhau.

Kho dữ liệu giúp giảm bớt quá trình phân tích và báo cáo của một tổ chức. Nó cũng là một phiên bản duy nhất của tổ chức cho quá trình ra quyết định và dự báo.

Tại sao nên sử dụng Cơ sở dữ liệu?

Đây là những lý do chính để sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu:

Nó cung cấp bảo mật dữ liệu và quyền truy cập của nó Một cơ sở dữ liệu cung cấp một loạt các kỹ thuật để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Cơ sở dữ liệu hoạt động như một trình xử lý hiệu quả để cân bằng yêu cầu của nhiều ứng dụng sử dụng cùng một dữ liệu DBMS cung cấp các ràng buộc toàn vẹn để có được mức độ bảo vệ cao giúp ngăn chặn truy cập vào dữ liệu bị cấm. Cơ sở dữ liệu cho phép bạn truy cập dữ liệu đồng thời theo cách mà chỉ một người dùng có thể truy cập cùng một dữ liệu tại một thời điểm.

Tại sao nên sử dụng Kho dữ liệu?

Đây là những lý do quan trọng để sử dụng Kho dữ liệu:

Kho dữ liệu giúp người dùng doanh nghiệp truy cập dữ liệu quan trọng từ tất cả các nguồn ở một nơi. Nó cung cấp thông tin phù hợp về các hoạt động đa chức năng khác nhau Giúp bạn tích hợp nhiều nguồn dữ liệu để giảm stress cho hệ thống sản xuất. Kho dữ liệu giúp bạn giảm TAT (total turnaround time:tổng thời gian quay vòng) để phân tích và báo cáo. Kho dữ liệu giúp người dùng truy cập dữ liệu quan trọng từ các nguồn khác nhau ở một nơi, do đó, nó giúp tiết kiệm thời gian của người dùng trong việc truy xuất thông tin dữ liệu từ nhiều nguồn. Bạn cũng có thể truy cập dữ liệu từ đám mây một cách dễ dàng. Kho dữ liệu cho phép bạn lưu trữ một lượng lớn dữ liệu lịch sử để phân tích các giai đoạn và xu hướng khác nhau để đưa ra dự đoán trong tương lai. Nâng cao giá trị của các ứng dụng kinh doanh vận hành và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng Tách xử lý phân tích khỏi cơ sở dữ liệu giao dịch, cải thiện hiệu suất của cả hai hệ thống Các bên liên quan và người dùng có thể đánh giá chất lượng dữ liệu trong các hệ thống nguồn. Kho dữ liệu cung cấp các báo cáo chính xác hơn.

Đặc điểm của cơ sở dữ liệu

Cung cấp bảo mật và loại bỏ sự dư thừa Cho phép nhiều chế độ xem dữ liệu Hệ thống cơ sở dữ liệu theo tuân thủ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Cho phép giữa các chương trình và dữ liệu độc lập với nhau Chia sẻ dữ liệu và xử lý giao dịch nhiều người dùng Cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ môi trường nhiều người dùng

Đặc điểm của kho dữ liệu

Kho dữ liệu được hướng theo chủ đề vì nó cung cấp thông tin liên quan đến chủ đề thay vì hoạt động liên tục của các công ty. Dữ liệu cũng cần được lưu trữ trong Datwarhouse theo cách thông thường và được nhất trí chấp nhận. Time horizon cho kho dữ liệu tương đối rộng so với các hệ thống hoạt động khác. Kho dữ liệu không biến động, có nghĩa là dữ liệu trước đó không bị xóa khi thông tin mới được nhập vào.

Sự khác biệt giữa Cơ sở dữ liệu và Kho dữ liệu

Tham số Cơ sở dữ liệu Kho dữ liệu
Mục đích Được thiết kế để ghi lại Được thiết kế để phân tích
Phương pháp xử lý Cơ sở dữ liệu sử dụng Xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) Kho dữ liệu sử dụng Xử lý phân tích trực tuyến (OLAP).
Sử dụng Cơ sở dữ liệu giúp thực hiện các hoạt động cơ bản cho doanh nghiệp của bạn Kho dữ liệu cho phép bạn phân tích doanh nghiệp của bạn.
Các bảng và phép nối Các bảng và phép nối của cơ sở dữ liệu rất phức tạp khi chúng được chuẩn hóa. Bảng và phép nối rất đơn giản trong kho dữ liệu vì chúng không được chuẩn hóa.
Sự định hướng Là một bộ sưu tập dữ liệu theo định hướng ứng dụng Nó là một bộ sưu tập dữ liệu theo định hướng chủ đề
Giới hạn lưu trữ Thường giới hạn trong một ứng dụng Lưu trữ dữ liệu từ bất kỳ số lượng ứng dụng
Khả dụng Dữ liệu có sẵn trong thời gian thực Dữ liệu được làm mới từ các hệ thống nguồn khi cần thiết
Sử dụng Kỹ thuật mô hình ER được sử dụng để thiết kế. Kỹ thuật mô hình dữ liệu được sử dụng để thiết kế.
Kỹ thuật Capture dữ liệu Phân tích dữ liệu
Loại dữ liệu Dữ liệu được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu được cập nhật. Dữ liệu hiện tại và lịch sử được lưu trữ trong Kho dữ liệu. Có thể không được cập nhật.
Lưu trữ dữ liệu Phương pháp tiếp cận quan hệ phẳng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Data Ware House sử dụng phương pháp tiếp cận chiều và chuẩn hóa cho cấu trúc dữ liệu. Ví dụ: Lược đồ sao và bông tuyết.
Loại truy vấn Các truy vấn giao dịch đơn giản được sử dụng. Các truy vấn phức tạp được sử dụng cho mục đích phân tích.
Tóm tắt dữ liệu Dữ liệu chi tiết được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nó lưu trữ dữ liệu tóm tắt cao.

Ứng dụng cơ sở dữ liệu

Khu vực Sử dụng
Ngân hàng Sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng cho thông tin khách hàng, các hoạt động liên quan đến tài khoản, thanh toán, tiền gửi, cho vay, thẻ tín dụng, v.v.
Hãng hàng không Sử dụng để đặt phòng và thông tin lịch trình.
Các trường đại học Để lưu trữ thông tin sinh viên, đăng ký khóa học, cao đẳng, và kết quả.
Viễn thông Nó giúp lưu trữ hồ sơ cuộc gọi, hóa đơn hàng tháng vv
Tài chính Giúp bạn lưu trữ thông tin liên quan đến cổ phiếu, bán hàng và mua cổ phiếu và trái phiếu.
Bán hàng & Sản xuất Sử dụng để lưu trữ chi tiết khách hàng, sản phẩm và bán hàng.
Chế tạo Nó được sử dụng để quản lý dữ liệu của chuỗi cung ứng và để theo dõi sản xuất các mặt hàng, tình trạng hàng tồn kho.
Quản lý nhân sự Chi tiết về tiền lương của nhân viên, khấu trừ, tạo tiền lương, v.v.

Các ứng dụng của kho dữ liệu

Khu vực Sử dụng
Hãng hàng không Nó được sử dụng cho các hoạt động quản lý hệ thống hàng không như phân công phi hành đoàn, phân tích tuyến đường, chương trình giảm giá chương trình khách hàng thường xuyên cho hành khách, v.v.
Ngân hàng Nó được sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng để quản lý các tài nguyên có sẵn trên bàn một cách hiệu quả.
Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Kho dữ liệu được sử dụng để chiến lược và dự đoán kết quả, tạo báo cáo điều trị cho bệnh nhân, v.v. Học máy nâng cao, dữ liệu lớn cho phép các hệ thống cơ sở dữ liệu có thể dự đoán được các bệnh.
Lĩnh vực bảo hiểm Kho dữ liệu được sử dụng rộng rãi để phân tích các mẫu dữ liệu, xu hướng của khách hàng và để theo dõi các biến động của thị trường một cách nhanh chóng.
Chuỗi cửa hàng bán lẻ Nó giúp bạn theo dõi các mặt hàng, xác định mô hình mua của khách hàng, các chương trình khuyến mãi và cũng được sử dụng để xác định chính sách giá.
Viễn thông Trong lĩnh vực này, kho dữ liệu được sử dụng để quảng bá sản phẩm, quyết định bán hàng và đưa ra quyết định phân phối.

Nhược điểm của cơ sở dữ liệu

Chi phí phần cứng và phần mềm của một hệ thống cơ sở dữ liệu triển khai cao có thể làm tăng ngân sách của tổ chức của bạn. Nhiều hệ thống DBMS thường là các hệ thống phức tạp, vì vậy việc đào tạo cho người dùng sử dụng DBMS là bắt buộc. DBMS không thể thực hiện các phép tính phức tạp Các vấn đề liên quan đến khả năng tương thích với các hệ thống đã có Chủ sở hữu dữ liệu có thể mất quyền kiểm soát dữ liệu của họ, nâng cao vấn đề bảo mật, quyền sở hữu và quyền riêng tư.

Nhược điểm của kho dữ liệu

Thêm các nguồn dữ liệu mới cần có thời gian và nó có liên quan đến chi phí cao. Đôi khi các vấn đề liên quan đến kho dữ liệu có thể không bị phát hiện trong nhiều năm. Kho dữ liệu là hệ thống bảo trì cao. Trích xuất, tải và làm sạch dữ liệu có thể tốn thời gian. Kho dữ liệu có thể trông đơn giản, nhưng thực sự, nó quá phức tạp đối với người dùng trung bình. Bạn cần đào tạo cho người dùng cuối, những người cuối cùng không sử dụng khai thác dữ liệu và kho. Mặc dù có những nỗ lực tốt nhất trong quản lý dự án, phạm vi lưu trữ dữ liệu sẽ luôn tăng.

Kết luận

Tóm lại, chúng tôi có thể nói rằng cơ sở dữ liệu giúp thực hiện hoạt động cơ bản của doanh nghiệp trong khi kho dữ liệu giúp bạn phân tích doanh nghiệp của mình. Bạn chọn một trong số chúng dựa trên mục tiêu kinh doanh của bạn.

Refer: https://www.guru99.com/database-vs-data-warehouse.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.