0

Cơ bản về ruby on rails

Ruby on Rails Là Gì

Ruby on Rails là một khung làm việc (web framework) được viết trên ngôn ngữ lập trình Ruby và được sử dụng trong việc xây dựng và phát triển các ứng dụng web. Phiên bản đầu tiên của Ruby on Rails được giới thiệu ra cộng đồng vào năm 2015. Ruby on Rails là phần mềm mã nguồn mở miễn phí được phát triển bởi David Heinemeier Hansson.

Tại Sao Chọn Rails

Ruby on Rails được xây dựng trên các tập quán hiện đại nhất trong xây dựng và phát triển website do đó khi bạn nắm vững Ruby on Rails bạn sẽ dễ dàng chuyển sang một web framework khác.

Ruby on Rails có cấu trúc trong sáng và dễ hiểu rất dễ tiếp cận cho những lập trình viên mới vào nghề. Ngoài ra, Rails cung cấp cho chúng ta công cụ cửa sổ dòng lệnh CLI giúp tự động hoá nhiều công việc thường gặp khi lập trình qua đó tăng tốc độ và hiệu suất làm việc.

Ngoài ra, Ruby on Rails cũng là một trong những web framework được sử dụng phổ biến nhất hiện nay và được sử dụng bởi nhiều website lớn trên thế giới trong đó có mạng xã hội Twitter, trang mạng xã hội cho lập trình viên Github, công cụ quản lý dự án hàng đầu Redmine...

Ruby on Rails và Ruby

Ruby là ngôn ngữ lập trình, sử dụng Ruby các lập trình viên có thể phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau ngoài việc tạo website ví dụ như các phần mềm chạy trên máy tính cá nhân hay máy chủ.

Ruby on Rails là web framework được viết sử dụng ngôn ngữ Ruby.

Ruby on Rails chỉ giới hạn trong việc xây dựng và phát triển các ứng dụng web.

Để có thể sử dụng Ruby on Rails chúng ta cần cài đặt trên máy tính các phần mềm sau:

Ruby: Ngôn ngữ lập trình sử dụng bởi Ruby on Rails.

RubyGems: Chương trình quản lý thư viện Ruby (còn được gọi là gem) trên máy tính (hoặc máy chủ).

Ruby on Rails: Khác với một số framework khác, Ruby on Rails framework được sử dụng như một phần mềm và do đó bạn cần cài đặt Rails trên máy tính (hoặc máy chủ). Thực chất Ruby on Rails cũng là một gem và chúng ta có thể cài đặt Rails sử dụng RubyGems như bạn sẽ thấy ở phần dưới đây. SQLite3: Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu dùng trong ứng dụng.

Rails có thể sử dụng với nhiều chương trình quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, tuy nhiên trong khoá học này chúng ta sẽ dùng SQLite. Trong phần dưới đây tôi sẽ từng bước hướng dẫn bạn cách cài đặt các phần mềm nên trên.

Cài Đặt Ruby

Ruby là ngôn ngữ đa nền tảng và có thể được cài đặt trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, Mac OS và bản phân phối của Linux (bao gồm Ubuntu, Linux Mint...).

Windows

Để cài đặt Ruby trên Windows chúng ta sử dụng phần mềm Ruby Installer. Bạn có thể tải Ruby Installer từ trang rubyinstaller.org.

Sau khi tải về bạn chỉ cần nhấp đúp vào tập tin cài đặt để bắt đầu tiến trình cài đặt như một phần mềm thông thường.

Linux

Tuỳ vào hệ điều hành Linux mà bạn sử dụng chúng ta sẽ chạy các câu lệnh khác nhau để cài đặt Ruby.

Với các hệ điều hành sử dụng apt-get làm chương trình quản lý phần mềm (như Ubuntu) chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh terminal để cài đặt Ruby:

$ sudo apt-get install ruby-full

Với các hệ điều hành sử dụng yum (như CentOS, Fedora hay RHEL) chúng ta dùng câu lệnh sau:

$ sudo yum install ruby

Cài Đặt RubyGems

Trên Windows sau khi cài đặt Ruby sử dụng Ruby Installer thì máy tính bạn cũng sẽ được cài đặt RubyGems.

Với các hệ điều hành khác thì trong hầu hết các trường hợp, sau khi cài đặt Ruby thì chương trình RubyGems cũng sẽ được cài đặt cùng. Bạn có thể kiểm tra RubyGems đã được cài đặt trên máy hay chưa sử dụng câu lệnh sau:

$ gem -v

Nếu máy tính bạn không có RubyGems bạn có thể tải về chương trình cài đặt từ địa chỉ rubygems.org. Sau khi tải về bạn tiến hành giải nén tập tin. Sau đó trên cửa sổ dòng lệnh terminal bạn di chuyển vào thư mục vừa được giải nén và chạy câu lệnh sau (dành cho Mac OS và Linux):

$ ruby setup.rb

Cài Đặt Ruby on Rails

Cuối cùng sau khi cài đặt Ruby và RubyGems chúng ta có thể cài đặt Rails framework sử dụng câu lệnh sau trên terminal (với Windows bạn sử dụng command prompt):

$ gem install rails -v 4.2.6

Kết thúc quá trình cài đặt bạn có thể kiểm tra phiên bản Rails trên máy sử dụng câu lệnh sau:

$ rails -v

Cài Đặt SQLite

Giống như Ruby, SQLite có thể được cài đặt trên hệ điều hành Windows, Mac OSX và Linux.

Windows

Để cài SQLite trên Windows bạn thực hiện các bước sau:

Vào trang sqlite.org và tìm mục Precompiled Binaries for Windows Ở mục này nhập chọn và tải về sqlite-shell và sqlite-dll.

Giải nén hai tập tin tải về ở trên vào thư mục C:\WINDOWS\system32

Trên command prompt bạn có thể kiểm tra lại SQLite3 đã được cài đặt bằng cách chạy câu lệnh sau:

 sqlite3 --version

Nếu bạn không thấy thông tin về SQLite3 xuất hiện thì bạn cần thêm 2 tập tin chương trình sqlite-shell và sqlite-dll tải về ở trên vào biến môi trường (environment variables) trên Windows. Cuối cùng để kết thúc, bạn cũng cần cài đặt sqlite3 gem sử dụng RubyGems:

gem install sqlite3

$ brew install sqlite3

Linux

Trên các phiên bản của Linux thì SQLite3 cũng được cài đặt sẵn. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc cài lại bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install sqlite3 libsqlite3-dev

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.