+13

CI/CD - Auto deployment with AWS CodeDeploy

Ở bài viết trước mình đã giới thiệu một vài service cơ bản nhất của AWS. Tiếp tục chuỗi tìm hiểu về series học AWS. Ở bài viết này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn hệ thống Continuous Delivery (CD) mà mình thấy khá đơn giản. Lần này chúng ta sẽ cùng deploy một Webapp in hello world ra màn hình (Hello world được vẫn là cảm giác rất tuyệt vời 💯). Trước tiên chúng ta cần có 1 source code trên github, source code hello world đơn giản thôi, các bạn có thể tham khảo source code của mình tại đây. Ở bài viết này mình tập trung vào hệ thống auto deploy nên sẽ bỏ qua bước tạo mới project và đẩy lên github nhé. Mình đã có sẵn 1 source code nên sẽ sử dụng luôn.

Tuy nhiên các bạn cần lưu ý ở ngoài cùng Project các bạn thêm cho mình các file sau

 1. File Appspec, dùng để mô tả script và endpoint cho service AWS CodeDeploy.

image.png

version: 0.0
os: linux
files:
 - source: /index.html
  destination: /var/www/html/
hooks:
 BeforeInstall:
  - location: scripts/install_dependencies
   timeout: 300
   runas: root
  - location: scripts/start_server
   timeout: 300
   runas: root
 ApplicationStop:
  - location: scripts/stop_server
   timeout: 300
   runas: root

Như ở file này các bạn sẽ thấy source và destination.

 • Source: nguồn để lấy code (như ở đây mình chỉ lấy trang index.html để demo cho các bạn xem).
 • destination: Nơi lưu trữ code trên server.

Ngoài ra các bạn còn thấy 3 đường dẫn script/..., thì ở folder con này mình sẽ định nghĩa 1 vài file để sử dụng, các bạn có thể đọc code và tìm hiểu dần. Ở đây mình sẽ sử dụng Nginx làm server listening request

 • scripts/install_dependencies.sh, dùng để install các dependencies nếu cần

image.png

 • scripts/start_server.sh: dùng để chạy các command start server

image.png

 • scripts/stop_server.sh: chạy command stop server

image.png

Bước 1: Thiết lập role

Đầu tiên chúng ta cần tạo ra role phù hợp để cho hệ thống có đủ quyền thao tác. Ở màn console AWS, ta truy cập vào IAM, vào feature Roles.

image.png

Tiếp đến ta click "Create role", chọn "EC2", click "Next: Permissions".

image.png

Phân quyền cho EC2 có quyền truy cập vào S3

Ở thanh tìm kiếm các permission, ta search keyword "S3", tìm và chọn "AmazonS3FullAccess" rồi nhấn "Next", đến mục đặt tag ta cũng sẽ next tiếp.

image.png

Ở đoạn review này, ta sẽ nhập tên của Role (bắt buộc). Các bạn nên đặt tên theo một quy tắc dễ nhớ, ví dụ như cách mình đặt cũng là do mình học hỏi được, mình thấy cách này rất rõ ràng, mạch lạc.

image.png

Tiếp theo đó nhấn "Create role", ta đã hoàn thành tạo một role rồi.

image.png

Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc quyền này dùng để phục vụ cho việc gì cho hệ thống CD của chúng ta. Sau này code của chúng ta mỗi lần deploy sẽ được lưu lên S3 trước đó, rồi từ S3 mới kéo code vào instance EC2, vì vậy chúng ta cần cấp quyền cho EC2 có quyền truy cập vào đó.

Tạo role cho service CodeDeploy

Tương tự như các bước trên, chúng ta cần tạo thêm một role nữa cho service CodeDeploy. Các bạn nhấn vào "Create role", tìm và chọn "CodeDeploy" rồi nhấn "Next" cho đến màn Review rồi đặt tên và next tương tự như trên

image.png

image.png

Bước 2: Khởi tạo instance EC2

Run instance

Ta cần khởi tạo một server để deploy code lên và vận hành code của chúng ta. Ta vào service EC2 và làm các bước dưới đây. Chọn Launch Instance.

image.png

Mình sẽ sử dụng Ubuntu 20.04.

image.png

Chọn "Next: Configure Instance Details".

image.png

Ở bước này ta sẽ chọn Role "EC2FullAccessS3" ban nãy ta đã tạo và chọn "Next: Add Storage", rồi nhấn "Next: Add tags".

image.png

Ở màn Add tag này ta sẽ gắn tag name cho instance EC2 này. Ta chọn "Add tag".

image.png

Ở input "key" ta sẽ gõ "Name", "value" thì ta sẽ nhập tên tùy ý, mình sẽ đặt là "HelloWorldInstace". Sau đó nhấn "Review and Launch" rồi nhấn tiếp "Launch" để khởi chạy instance.

image.png

image.png

Edit rule inbound security group

Ta cần cho phép server sử dụng các cổng http, https, ssh, ... Ở bài demo này nên để tránh mất thời gian mình sẽ sử dụng all traffic (tất cả cổng) cho security group được gắn vào EC2 trên.

image.png

Install Nginx

Bài này mình sẽ sử dụng Nginx làm server, để cài đặt ta sẽ ssh vào instance đã khởi chạy bên trên (Có những cách khác để không phải làm thủ công như này, nhma thôi cứ vào cho quen tay nhé các bạn).

sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx -y
sudo service nginx status

Khi chạy xong câu lệnh cuối ta đc màn hình như này là được nhé các bạn image.png

Còn nếu nó chưa hiện status active thì ta gõ lệnh

sudo service nginx start

Install CodeDeploy Agent

Các bạn có thể vào link này để tham khảo nhé

sudo apt-get update
sudo apt install ruby-full
sudo apt install wget
cd /home/ubuntu

Ở command tiếp theo này các bạn chú ý giúp mình 2 cái là "bucket-name" và "region-identifier", 2 cái này bạn vào link này và tìm vào region của mình và thay thế

wget https://bucket-name.s3.region-identifier.amazonaws.com/latest/install

Như của mình đang sử dụng region Asia Pacific (Singapore) nên sẽ là

wget https://aws-codedeploy-ap-southeast-1.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/latest/install

Ta cần kết quả trông như này.

image.png

Tiếp theo

chmod +x ./install
sudo ./install auto > /tmp/logfile
sudo service codedeploy-agent status

Kết quả như này là thành công rồi.

image.png

Bước 3: Tạo application và pipeline

Ta sẽ tìm và vào console service AWS CodeDeploy.

image.png

Tạo Application

Đầu tiên ta chọn vào feature "Application".

image.png

Nhấn "Create Application", nhập tên cho application và compute platform là EC2/On-promises rồi nhấn create.

image.png

image.png

Tiếp tục ở màn này ta chọn "Create deployment group". Ta nhập tên cho group và chọn role "CodeDeployRole" mà ban nãy ta đã tạo.

image.png

Ở mục "Environment configuration" ta sẽ chọn Amazon EC2 instances và nhập key "Name" như ban nãy ta tạo ở EC2

image.png

Chúng ta sẽ không sử dụng đến Load Balancer nên sẽ bỏ chọn service này ở bên dưới và nhấn "create deployment group".

image.png

Tạo Pipeline

Tiếp đến ở menu bên tay trái, ta tìm chọn feature "Pipelines" rồi nhấn Create, đặt tên cho piple line và nhấn "Next".

image.png

image.png

Ở Source Provider, ta chọn "GitHub ( Version 1 )", rồi nhấn connect to github, tiếp đó nhấn "confirm".

image.png

Chọn Repository và branch các bạn muốn deploy rồi nhấn "Next". Ở phần "Add build stage" ta sẽ bỏ qua, ta chọn "Skip build stage". Ở "Add deploy stage" ta cần chọn Deployment Provider là "AWS CodeDeploy", chọn region (hoặc để mặc định), chọn "application name" và "deployment group" là 2 cái ban nãy ta tạo bên trên rồi nhấn "Next", rồi nhấn "Create pipeline" ở màn tiếp theo

image.png

image.png

Ở bước này ta sẽ được chuyển đến màn monitor quá trình deploy code rồi.

image.png

Quá trình này có 2 bước, bước 1 là kéo code về S3, bước 2 là lấy code từ S3 về server.

Đợi 1 hồi thấy xanh cả 2 bước như này là vào việc r đó các bạn.

image.png

Để kiểm tra ta vào http://public_ip_v4_of_instance nhé.

image.png

Vậy thì CD ở đâu nhỉ ? Giờ ta cùng thử thay đổi source code => đẩy lên git => xem kết quả nhé.

Ở file index.html của source code mình sẽ thay text "Finally i can do it" thành "Hello World".

image.png

Ta sẽ lại thấy quá trình deploy đang chạy, nó đang deploy lại đó các bạn.

image.png

Quá trình deploy xong thì ta quay lại check webapp của ta nhé.

image.png

Webapp của chúng ta giờ đã in ra màn hình "Hello World" như code mới rồi, việc chúng ta cần làm chỉ là merged code mới vào nhánh chúng ta đã chọn trước đó, github sẽ tự trigger deploy code lên server cho chúng ta, đó chính là "Continuous Delivery" (CD) đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình, bài viết sau có lẽ mình sẽ demo việc sử dụng Passenger + Nginx + viết script auto run mỗi lần deploy để có 1 con server hòm hòm nhé. Chúc các bạn thực hành thành công !

Bài viết này mình học hỏi từ https://www.youtube.com/watch?v=KoNWlnx6E1I&t=1109s


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.