+1

Chuẩn bị cho AWS Certified Developer - Associate (DVA-C01) 2021

1. Tổng quan

Hệ thống chứng chỉ AWS có 4 level, mỗi level có nhiều loại:

 • Foundational: level Cơ bản, 6 tháng kiến thức cơ bản về ngành và Đám mây AWS
 • Associate: level Hội viên, 1 năm kinh nghiệm giải quyết vấn đề và triển khai giải pháp bằng Đám mây AWS
 • Professional: level Chuyên nghiệp, 2 năm kinh nghiệm toàn diện trong việc thiết kế, vận hành và khắc phục sự cố giải pháp bằng Đám mây AWS
 • Specialty: level Chuyên môn, Kinh nghiệm kỹ thuật làm việc với Đám mây AWS trong lĩnh vực Chuyên môn

Ở bài này mình đi vào chứng chỉ AWS Certified Developer - Associate (DVA-C01) thôi. Kỳ thi này dành cho các cá nhân thực hiện vai trò phát triển(developer) và có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế về phát triển và duy trì ứng dụng dựa trên AWS.

2. Kỳ thi gồm 5 domains chính

 • Deployment 22%
 • Security 26%
 • Development with AWS Services 30%
 • Refactoring 10%
 • Monitoring and Troubleshooting 12%

3. Thông tin kỳ thi

 • Hình thức: 65 câu trắc nghiệm bao gồm multiple choice
 • Thời gian làm bài: 130 phút (bạn có thể yêu cầu thêm 30 phút cho Quốc gia không nói tiếng Anh)
 • Lệ phí thi thật: $150
 • Lệ phí thi thử: $20
 • Ngôn ngữ: Anh, Nhật, Hàn, Trung giản thể
 • Điểm đậu: 720/1000 (72%/100%)

4. Khả năng để đạt chứng chỉ

 • Chứng minh hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng và biện pháp thực hành tốt nhất với kiến trúc AWS cơ bản
 • Chứng minh mức độ hiệu quả trong việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi cho các ứng dụng trên đám mây sử dụng AWS

5. Kiến thức và kinh nghiệm được khuyến nghị

 • Kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • Hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi, cách sử dụng và thực tiễn tốt nhất với kiến trúc cơ bản AWS
 • Mức độ hiệu quả trong việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi cho các ứng dụng trên đám mây sử dụng AWS
 • Khả năng sử dụng các API dịch vụ AWS, AWS CLI và SDK để viết ứng dụng
 • Khả năng xác định các tính năng chính của dịch vụ AWS
 • Hiểu biết về mô hình trách nhiệm chung của AWS
 • Hiểu biết về quản lý vòng đời ứng dụng
 • Khả năng sử dụng quy trình CI/CD để triển khai các ứng dụng trên AWS
 • Khả năng sử dụng hoặc tương tác với các dịch vụ AWS
 • Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về các ứng dụng thuần đám mây để viết mã
 • Khả năng viết mã bằng cách sử dụng các thực tiễn tốt nhất về bảo mật AWS (ví dụ: không sử dụng khóa bí mật và khóa truy cập trong mã, thay vào đó sử dụng các vai trò IAM)
 • Khả năng tạo, duy trì và gỡ lỗi cho các mô đun mã trên AWS
 • Mức độ hiệu quả trong việc viết mã cho các ứng dụng serverless
 • Hiểu được cách sử dụng các container trong quy trình phát triển

6. Chuẩn bị cho kỳ thi

Tài liệu

1. Udemy:

2. Whizlabs

3. Free Practice Tests

Trên đây là những gì mình tìm hiểu để bắt đầu chuẩn bị cho kì thi, khi nào học nhiều hơn và trải qua kì thi, mình sẽ quay lại chia sẻ các tips làm bài và ôn thi sao để đạt hiệu quả cao nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.