0

Chỉnh sửa các Breakpoint trong XCode

Đây là bài dịch từ của một chia sẻ trên trang medium.com, bài viết nguồn mời các bạn xem tại đây: https://medium.com/ios-os-x-development/edit-breakpoints-in-xcode-a20b4e453598

Các Breakpoint đóng một vai trò quan trọng trong quá trình debug. XCode cung cấp những tính năng mạnh mẽ cho chúng. Đây là một số gợi ý giúp bạn debug một cách hiệu quả hơn.

Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Giả sử chúng ta có một vòng lặp như dưới đây:

var sum = 0
for i in 0...100 {
  sum += i
}
print(sum)

Câu hỏi: Tôi muốn biết giá trị sum khi i bằng 60. Làm cách nào để tôi có thể thực hiện được việc này?

Chúng ta có thể cấu hình Condition cho Breakpoint để thực hiện việc này. Đây là các bước thực hiện:

  1. Thiết lập một Breakpoint bên trong vòng lặp
  2. Nháy đúp vào Breakpoint, hoặc nhấp chuột phải và chọn Edit Breakpoint
  3. Trong Condition điền vào i == 60

Giờ thì chúng ta sẽ biết giá trị sum bằng 1770 khi i bằng 60 . Chúng ta có được điều này mà không cần viết bất kì dòng code nào, khá đơn giản đúng không các bạn?

Câu hỏi: Tôi muốn biết giá trị sum chỉ khi i lớn hơn hoặc bằng 90. Làm cách nào tôi có được điều này?

Bạn có thể để ý thấy có tuỳ chọn Ignore nằm bên dưới Condition. Đây là câu trả lời chính xác: thiết lập Ignore90 và chúng ta không cần phải quan tâm gì về giá trị sum khi i nhỏ hơn 90

Breakpoint này sẽ chỉ dừng khi i lên tới giá trị 90 và giá trị sum lúc này là 4005 . Bạn có thể tiếp tục cho chương trình chạy và kiểm tra giá trị sum tương ứng với các giá trị i lơn hơn 90.

Câu hỏi: Tôi muốn biết giá trị sum chỉ khi i lớn hơn hoặc bằng 90. Tuy nhiên tôi không muốn thực hiện bằng tay cho chương trình tiếp tục chạy mà hi vọng có thể thấy tất cả giá trị sum một lần. Có cách nào để thực hiện việc này không?

Câu trả lời là CÓ. ActionOptions chính là điều bạn cần. Đây là các bước thực hiện:

  1. Set giá trị Ignore là 90, như câu hỏi trước.
  2. Nhấp chuột vào Add Action, điền po sum , điều này có nghĩa là sẽ in ra giá trị sum
  3. Tích vào Options, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ liên tục in ra giá trị sum sau khi i đáp ứng yêu cầu của Ignore
  4. [Không bắt buộc] Nếu bạn muốn biết trong quá trình Breakpoint được kích hoạt, bạn có thể thêm Action với Log Message để in ra tên của Breakpoint trong Console.

Xong! Chúng ta sẽ có được tất cả các giá trị sum với i lớn hơn hoặc bằng 90. Và chúng ta biết được việc này xảy ra trong viewDidLoad().

Đây chỉ là một số tính năng cơ bản của Breakpoint. Để biết thêm các chủ đề thú vị về BreakpointDebugging mời các bạn tham khảo tại đây Apple’s Debugging Tools.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.