+15

Chia sẻ một số hàm React Custom Hooks mình hay dùng

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ một số hàm custom-hook trong reactjs mình tự viết/tham khảo và thường áp dụng vào các dự án mình làm, hook thì chắc đã quá quen thuộc với các bạn làm reactjs rồi nhỉ, mình không cần giới thiệu thêm nữa, custom hook là một khái niệm mở rộng từ hook, giúp chúng ta tái sử dụng logic giữa các component tương tự nhưng HOC(higher order component) hay render props, nhưng bằng một cách đơn giản hơn nhiều, hãy cùng bắt đầu nhé.

I. useInputText

như mình có nói ở phần giới thiệu

custom hook là một khái niệm mở rộng từ hook, giúp chúng ta tái sử dụng logic giữa các component.

Bạn sẽ đặt ra câu hỏi, vậy cụ thể là khi nào logic trong component có thể tái sử dụng, mình ví dụ nhé, mình có một component sau:

import React from 'react'
import 'styles/input.css'

function Input({ value, onChange, title }) {
  return (
    <label>
      <span>{title}</span>
      <input value={value} onChange={onChange} />
    </label>
  )
}

Ở trên chúng ta viết một component input với mục đích dùng chung, đầu tiên là trang HomePage:

import React, { useState } from 'react'
import Input from 'components/Input'

function HomePage() {
  const [inputValue, setInputValue] = useState('')
  
  function onChange(e) {
   setInputValue(e.target.value)
  }
  
  return (
  // ...
    <Input value={inputValue} onChange={onChange} />
  // ...
  )
  
}

Mọi thứ khá là ổn phải không, tiếp theo trang AboutPage cũng cần dùng Input

import React, { useState } from 'react'
import Input from 'components/Input'

function About() {
  const [inputValue, setInputValue] = useState('')
  
  function onChange(e) {
   setInputValue(e.target.value)
  }
  
  return (
  // ...
    <Input value={inputValue} onChange={onChange} />
  // ...
  )
  
}

Không ổn rồi, chúng ta sẽ mất hơi nhiều dòng code lặp lại nếu như Input này được sử dụng ở nhiều nơi khác phải không, vậy khi nào cần đến custom hook, theo cá nhân mình tự định nghĩa thì:

Component sử dụng chung logic, và phần logic đấy có sử dụng hook

Không biết có dễ hiểu không nhỉ, rồi giờ ở bài toán trên mình sẽ sử dụng custom hook như sau:
Viết một custom hook - ở đây sẽ là một function, có thể return một giá trị nào đó, hoặc không và bưng phần logic bị lặp vào trong function đó:

import { useState } from 'react'

function useInputText(defaultValue) {
  const [value, setValue] = useState(defaultValue)
  
  function onChange(e) {
   setValue(e.target.value)
  }
  
  return { value, onChange }
}

export default useInputText

Sau đó thay thế logic bị lặp ở HomePageAboutPage bằng useInputText

import React, { useState } from 'react'
import Input from 'components/Input'
import useInputText from 'hooks/useInputText'

function HomePage() {
  const inputText = useInputText('')
  
  return (
  // ...
    <Input {...inputText} />
  // ...
  )
}

Dễ hiểu phải không nào, đây là trường hợp kinh điển nhất ứng dụng custom hook rồi, có thể dựa vào đây để áp dụng khá nhiều trường hợp khác đấy nhé.

II. useQueryString && usePushQueryString

Hai custom hook tiếp theo mình hay dùng, do dự án mình làm có nhiều màn list với các chức năng kinh điển đó là: phân trang, lọc, sắp xếp, tìm kiếm =))
Nghe to tát và nhiều tính năng vậy thôi chứ cũng đơn giản lắm, mình thường không tạo state để lưu những biến cho những chức năng trên mà sẽ đẩy hết lên url, để không cần xử lý gì khi người dùng reload, kiểu như /users?page=1&search=deptrai&filter=male. Có một khó khăn là React Router không hỗ trợ query string nên phải tự viết logic để cắt.

import { useMemo } from 'react';
import { useLocation } from 'react-router-dom';
import qs from 'query-string';

function useQueryString() {
 const location = useLocation();
 const queryString = useMemo(() => qs.parse(location.search), [location.search]);

 return queryString; // { page: 1, search: 'deptrai', filter: 'male' }
}

export default useQueryString;

Sau đó sử dụng trong trang user list., tương tự với các trang list khác 😄.

import React, { useEffect } from 'react'
import useQueryString from 'hooks/useQueryString'

function UserList() {
  const { page, search, filter } = useQueryString()
  
  useEffect(() => {
    fetchUserList()
  }, [page, search, filter])
  
  ...
}

Ở trên là hook dùng để nhận dữ liệu từ url, để update thì mình sử dụng hook tiếp theo là usePushQueryString. Nghĩ một chút nhé, mỗi một action (search, filter, set page...) sẽ chỉ thay đổi 1 hoặc nhiều giá trị của location.search, giả sử url đang là /users?page=1&search=deptrai&filter=male, người dùng chuyển sang trang 2 chẳng hạn thì url mới sẽ là /users?page=2&search=deptrai&filter=male, tương tự với các params khác. Hướng xử lý sẽ là viết một function, truyền vào một object với thay đổi url.

import { useHistory, useLocation } from 'react-router-dom';
import qs from 'query-string';

function usePushQueryString() {
 const location = useLocation();
 const history = useHistory();

 function handlePushLocationSearch(data) {
  const locationSearch = qs.parse(location.search);

  history.push({ search: `?${qs.stringify({ ...locationSearch, ...data })}` });
 }

 return handlePushLocationSearch;
}

export default usePushQueryString;

Lưu ý là usePushQueryString sẽ trả về một function, nhận vào tham số là một object, sau đây là cách sử dụng cho phần phân trang.

import React from 'react'
import usePushQueryString from 'hooks/usePushQueryString'

function Pagination() {
  const pushQueryString = usePushQueryString()
  
  handleChangePage(page) {
   pushQueryString({ page })
  }
  
  ...
}

III. useScrollToTop

một hook khá giản dị, nếu mỗi lần người dùng truy cập trang thì đảm bảo là cuộn lên trên đầu, khá là hữu dụng khi cần dùng ở nhiều trang.

import React, { useLayoutEffect } from 'react'

function useScrollToTop() {
  useLayoutEffect(() => {
    window.scrollTo( 0,0)
  }, [])
}

export default useScrollToTop

Hook này được tạo ra bằng 2 nốt nhạc, và chỉ cần thêm một nốt nữa là sẽ sử dụng được, hihi.

import React from 'react'
import useScrollToTop from 'hooks/useScrollToTop'

function HomePage() {
  useScrollToTop() // done
  ...
}

IV. Kết bài

Trong quá trình làm dự án thì có khá nhiều trường hợp cần sử dụng custom hook, tuỳ vào yêu cầu bài toán, trên đây mình chỉ giới thiệu một số hook cơ bản có thể hay gặp hàng ngày, chỉ cần thấy logic giữa các component có sử dụng bất kì một hook nào đó (cả hook mặc định của react cũng như hook của các thư viện, hook do chính chúng ta tạo ra) là bạn có thể nghĩ tới việc viết một custom hook để có thể dùng lại, giúp hạn chế việc lặp code, Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.