+1

Chia sẻ đồ án Xây dựng website chia sẻ địa điểm sử dụng Java Servlet

Xây dựng website chia sẻ địa điểm hấp dẫn - Java Servlet

Xây dựng website chia sẻ địa điểm hấp dẫn - Java Servlet

Mục đích Chia sẻ

  • Mã nguồn để các bạn mới có thể tham khảo về Java Servlet
  • Quá trình xây dựng đầy đủ một đồ án bao gồm các file cần thiết cũng như cách phân chia nhóm thành viên: Requirement Outline, BlockBoxTestCase, ClassDiagram, DatabaseDesign, TaskManagement, SRS, SequenceDiagram

Chi tiết: https://github.com/bcat95/Web-application-using-servlet ( Vui lòng giữ nguồn nếu chia sẻ ra bên ngoài)

Mục đích Xây dựng Hệ thống website chia sẻ địa điểm hấp dẫn cho phép thực hiện các chức năng quảng cáo, đánh giá trên cái nhìn tổng quát. Mục tiêu chính của hệ thống là để giúp các cá nhân - doanh nghiệp dễ dàng đăng bài viết quảng cáo, chia sẻ về địa điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh có lợi nhuận. Đồng thời, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, hay tham khảo những điểm mong muốn.

Hệ thống có chức năng phân cấp người sử dụng nên:

  • Đối với người dùng đăng nhập đã có tài khoản, người dùng có thể đăng thông tin quảng cáo và quản lý các bài viết đã đăng, và có thể đăng bài bình luận, đánh giá trong bài đăng bởi các tài khoản khác.
  • Đối với người dùng đang truy cập: phân cấp chức năng sẽ giấu bình luận, đánh giá trong bài viết, nơi người dùng chỉ có thể xem quảng cáo thông tin mà không thể viết bình luận về bất kỳ bài viết nào.
  • Đối với người quản trị hệ thống, người sử dụng có quyền duyệt bài viết, tài khoản đã đăng ký chứng nhận và thống kê hiệu hoạt động hệ thống theo lượt truy cập, các bài viết nổi bật....

Demo Hình ảnh


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.