Cấu hình trình duyệt cho RobotFramework

Bước 1: Tải các Browser Driver của các trình duyệt tương tứng.

Bước 2: Giải nén các file đã download về rồi lấy các file đuôi .exe tương ứng để vào thư mục C:\Python27\Scripts

Bước 3: Thực hiện cấu hình để chạy trên các trình duyệt. Tìm thành phần “Open Browser”, tại cột browser chúng ta thiết lập tên các trình duyệt tương ứng. Sau đó lưu lại và chạy.

Chúc các bạn thành công 😃😃


All Rights Reserved