+2

Câu chuyện của 1 Test case

Một Test case là một đối tượng quan trọng mà chúng ta là người tester sẽ tạo ra / sử dụng / làm việc với nó như là một phần của các hoạt động kiểm thử trong công việc thường nhật. Điều gì sẽ xảy ra nếu một Test case sống giống như một sinh vật hoặc là một thực thể nào đó. Và được kể ra đây là câu chuyện về vòng đời của nó.

 • Được sinh ra từ trong file word hoặc file excel hoặc trong một số file text khác hoặc các form HTML của công cụ kiểm thử nào đó dựa trên nền tảng web - rất hiếm khi được sinh ra trong tâm trí của một người kiểm thử.

 • Một số hình thức như tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế hoặc tài liệu đặc tả chức năng cũng được coi là cha mẹ tôi trong khi người cha / mẹ khác của tôi là tính năng của ứng dụng mà tôi cho là cần phải kiểm tra và xác minh.

 • Tôi tồn tại để chứng minh rằng cả cha lẫn mẹ tôi đều là một và họ không có bất kỳ xung đột hay vấn đề gì không hợp logic.

 • Cấu trúc cơ thể của tôi không cố định, khi mà một trong những bố mẹ tôi thay đổi hình dạng hoặc cấu trúc hoặc hướng xử lý - thì tôi cũng cần phải thay đổi nếu không tôi tạm thời bị liệt vào trường hợp không tồn tại - không hợp lệ.

 • Tôi sống trong các loại (type) khác nhau - thủ công bằng tay (manual), tự động (automated), bán tự động (semi automated), có tài liệu (documented), không có tài liệu (un documented), có phiên bản (versioned) và không có phiên bản (non versioned), trong công cụ quản lý các trường hợp kiểm thử (management tool), trong tài liệu không chính thức (informal documentation), ...

 • Tôi là một đối tượng đếm được mặc dù tôi khác với anh chị em ruột, anh em họ của tôi, bạn bè theo một cách nào đó.

 • Được đặt tên bởi người kiểm thử và được đẩy vào nơi mà có rất nhiều Test case khác nữa nhưng tôi có một ID định danh riêng biệt.

 • Tôi được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau như phương thức kiểm thử, trường hợp thử nghiệm, ý tưởng kiểm thử, tài liệu kiểm thử, tài liệu thiết lập, ...

 • Đôi khi tôi được tạo ra rất chi tiết nha, đến mức mà một người bất kì có thể thực hiện tôi bằng cách làm theo các bước đã chỉ rõ và đôi khi tôi còn có thể rất thông minh, lanh lợi. Có thể tôi trở nên rất dài và cũng có thể tôi rất ngắn gọn với - "Verify that ..."

 • Đôi khi tôi có dữ liệu cố định và có khi tôi sẽ không có kết quả mong đợi. Còn có khi khác trong nội bộ của tôi mâu thuẫn với nhau.

 • Tôi được phân loại là đơn giản (low), trung bình (medium) và phức tạp (high) để mọi người có thể ước lượng thời gian để tạo hoặc sửa đổi, hoặc thực hiện tôi.

 • Tôi có bằng tốt nghiệp khi tôi được chuyển sang Kiểm thử hồi quy (Regression test) - Tôi cần phải vượt qua (passed) mỗi lần tôi bị gọi để thực hiện kiểm thử.

 • Các nhà phát triển (developers) ghét tôi khi tôi thất bại (failed) và các quản lý (managers) chỉ muốn nhìn đến tôi khi tôi ở trạng thái đã vượt qua (passed).

 • Một số lần tôi được gọi là unit test hoặc một số lần là một phần của test scenario.

 • Các nhân viên kiểm thử sẽ xem xét (review) kĩ tôi để xác nhận rằng tôi thực sự sinh ra với cha mẹ của tôi là hợp lý.

 • Tôi có khuynh hướng mất đi bản sắc của chính mình khi nhân viên kiểm thử nào đó tự động hoá (automate) tôi và quên tôi rằng tôi đã từng tồn tại.

 • Một số nhân viên kiểm thử sử dụng tôi và tàn nhẫn so sánh tôi với cha mẹ tôi để tuyên bố rằng tôi vượt qua (passed) hoặc thất bại (failed).

 • Tôi sẽ đi vào chế độ ngủ đông mãi đến khi có ai đó gọi tôi dậy để thực hiện kiểm thử hoặc cần sửa đổi khi cha hoặc mẹ của tôi thay đổi hình thức và hình dạng của họ.

 • Khi cha mẹ tôi có sự thay đổi hình dạng, cấu trúc của họ hoặc khi họ chết đi (Tính năng đã bị xóa trong ứng dụng, tài liệu đặc tả) - Đó là thời điểm kết thúc cuộc đời tôi - Tôi bị xóa (ahuhu, tội nghiệp tôi quá mà).

========== 😄 Thú vị phải không ạ? 😄 ==========


Nội dung bài biết tham khảo từ nhiều nguồn và viết lại.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.