-2

Cập nhật ứng dụng React native trong một nốt nhạc với CodePush

I. Giới thiệu

Một trong những ưu điểm của việc sử dụng react-native để xây dựng ứng dụng mobile đó chính là chúng ta có thể cập nhật ứng dụng tới tận tay người dùng cuối chỉ trong một nốt nhạc mà không cần cập nhật thông qua store khá mất thời gian như ứng dụng android hay ios thông thường.

Nguyên lý: Đơn giản là ta "hook" vào quá trình init app sau đó check từ "repo" chứa JS bundle của app chúng ta. Nếu có sự thay đổi thì download về và replace JS bundle trong app là xong 😄

Việc tự làm 1 service cá nhân để check như vậy cũng khá đơn giản. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết, chúng ta sử dụng free service khá là OK đó chính là codepush.

II. Tiến hành

Mình lấy ví dụ với ứng dụng iOS. Đối với android thì chỉ khác 1 chút thôi 😃

1. Khởi tạo project

Khởi tạo project ex1. Version react-native mới nhất mà codepush support tới thời điểm bài viết là 0.52.2

react-native init ex1 --version 0.52.2
cd ex1 && yarn add react-native-code-push
// Enter "Staging" when prompt

2. Đăng ký tài khoản code-push

Các bạn đăng ký tại đây. https://appcenter.ms

3. Cài đặt code-push cli. Thêm ứng dụng lên code-push

npm install -g code-push-cli
code-push app add ex1 ios react-native

4. Cài đặt code-push sdk vào app.

Link dependency

react-native link react-native-code-push

Lấy deployment key cho ex1

code-push deployment ls -k

Thêm key CodePushDeploymentKey với value lấy từ lệnh trên vào file Info.plist Tiến hành wrap root component với code push

import codePush from "react-native-code-push";
class App extends Component {
  componentWillMount() {
    codePush.sync({
     updateDialog: true,
     installMode: codePush.InstallMode.IMMEDIATE
    });
  }
  ...
}
export codePush(App)

5. Tiến hành update và xem kết quả

Trước khi update app

Click cập nhật nào

Và đây là kết quả


Chúc các bạn thành công!  😃


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.