Cải thiện tốc độ code với các phím tắt thông dụng trong VS Code

Lời mở đầu

 • Không biết các bạn có giống mình không, nhưng mà ngày xưa khi xem mấy film hành động có 1 anh IT "siêu ngầu" thì hay có mấy cảnh như thế này

 • Hồi ấy thấy đỉnh cao thực sự, và đến sau này mình đã biết có 2 cách để thực hiện điều đó:

  • 1 công cụ làm màu cực kỳ hữu hiệu Hacker Typer.
  • Còn nếu bạn muốn "thực chiến", không chỉ để trông ngầu hơn mà còn có thể cải thiện đáng kể tốc độ code, thì việc sử dụng thuần thục các tổ hợp phím tắt của editor là một điều rất cần thiết.

  Và trong bài viết này thì mình sẽ đề cập đến VS Code, vì đơn giản là mình đang sử dụng nó và mình nghĩ rằng nó được sử dụng khá phổ biến.

Nội dung

 • Trong một phần mềm (không riêng gì Code Editor) thì luôn có những tổ hợp phím tắt được đưa ra để bạn có thể sử dụng chức năng một cách nhanh chóng, thay vì phải click vào button hoặc Menu Bar. Giống như những tổ hợp phím mà tất cả mọi người đều thuộc nằm lòng này:

  • Ctrl + C: Copy
  • Ctrl + V: Paste
  • Ctrl + S: Save
  • ...

  Và với VS Code, bạn sẽ có 2 cách để tìm kiếm những tổ hợp phím cho chức năng mà mình mong muốn:

  • Click chọn trên Menu Bar, các bạn sẽ thấy tổ hợp phím tắt tương ứng được đặt cùng dòng với mỗi chức năng như thế này

  • Chọn File -> Preferences -> Keyboard Shortcuts (hoặc tổ hợp phím Ctrl + K Ctrl + S) để mở ra trong cài đặt phím tắt, ở đây sẽ list ra tất cả các tổ hợp phím tắt của VS Code. Tại đây bạn không chỉ có thể tìm kiếm tổ hợp phím tắt cho chức năng mình mong muốn mà còn có thể thay đổi tổ hợp phím tắt theo mong muốn của mình. Trong bài viết này thì mình sẽ đề cập đến những phím tắt mặc định thôi nhé.

Các tổ hợp phím tắt thông dụng (mà mình thường sử dụng)

Phím tắt Chức năng
Ctrl + C Copy (nếu không có vùng chọn thì sẽ copy cả dòng)
Ctrl + X Cut (nếu không có vùng chọn thì sẽ cut cả dòng)
Ctrl + V Paste đoạn đã cut/copy vào vị trí con trỏ
Ctrl + L Chọn (bôi đen) dòng hiện tại
Ctrl + / Comment dòng hiện tại hoặc vùng chọn
Ctrl + K Ctrl + C Thêm dòng comment mới
Ctrl + K Ctrl + U Xóa comment (tương tự vs Ctrl + / lần 2)
Ctrl + Z Undo (hoàn tác)
Ctrl + ] hoặc Tab Lùi đầu dòng (indent)
Ctrl + [ hoặc Shift + Tab Ngược lại với command trên
Ctrl + Home Chuyển con trỏ đến đầu file
Ctrl + End Chuyển con trỏ đến cuối file
Home Chuyển con trỏ đến đầu dòng
End Chuyển con trỏ đến cuối dòng
Ctrl + Shift + Z hoặc Ctrl + Y Redo (ngược vs Undo, mình cũng ko biết tiếng Việt gọi là gì 😀😀)
Ctrl + Shift + K Xóa dòng con trỏ đang đứng
Ctrl + Shift + Enter Thêm 1 dòng trống phía trên dòng hiện tại
Alt + ↑ Chuyển dòng hiện tại lên trên 1 dòng
Alt + ↓ Chuyển dòng hiện tại xuống dưới 1 dòng
Shift + Alt + ↑ Copy dòng hiện tại và paste lên trên 1 dòng
Shift + Alt + ↓ Copy dòng hiện tại và paste xuống dưới 1 dòng
Ctrl + Alt + ↑ Thêm 1 con trỏ lên dòng bên trên (type đồng thời nhiều dòng)
Ctrl + Alt + ↓ Thêm 1 con trỏ xuống dòng bên dưới (type đồng thời nhiều dòng)
Phím tắt Chức năng
Ctrl + Space Mở list gợi ý
Shift + Alt + F Định dạng lại file (theo ngôn ngữ lập trình)
F12 Go to Definition (di chuyển tới nơi định nghĩa function đó)
Ctrl + K Ctrl + X Xóa các khoảng trắng (space) thừa (cái này giờ chắc ít dùng vì có thể settings tự động xóa space khi lưu file rồi)
Ctrl + K M Đổi ngôn ngữ lập trình (*)
Phím tắt Chức năng
Ctrl + P Tìm kiếm và mở nhanh file
Ctrl + G Di chuyển đến dòng
Ctrl + Shift + P hoặc F1 Hiển thị list commands
Ctrl + Shift + O Đi đến phần Symbol
Ctrl + Shift + M Mở phần Problems (**)
Ctrl + Shift + ` Mở Terminal
F8 Di chuyển đến chỗ Error/Warning kế tiếp
Shift + F8 Di chuyển đến chỗ Error/Warning trước đó
Phím tắt Chức năng
Ctrl + Shift + N Mở cửa sổ mới
Ctrl + W Đóng cửa sổ hiện tại
Ctrl + \ Chia nhóm màn hình editor (***)
Ctrl + 1/2/3 Di chuyển con trỏ đến nhóm thứ 1/2/3 (sau khi đã chia màn hình bằng command trên)
Ctrl + Shift + PageUp Chuyển file (trong cùng 1 nhóm) sang bên trái
Ctrl + Shift + PageDown Chuyển file (trong cùng 1 nhóm) sang bên phải
Ctrl + K ← Chuyển nhóm sang bên trái
Ctrl + K → Chuyển nhóm sang bên phải
Ctrl + Alt + → Chuyển file sang nhóm bên phải
Ctrl + Alt + ← Chuyển file sang nhóm bên trái
Phím tắt Chức năng
Ctrl + N Mở File mới
Ctrl + O Mở File cũ
Ctrl + S Lưu file hiện tại
Ctrl + Shift + S Lưu file với tên/định dạng khác (Save As)
Ctrl + F4 Đóng editor
Ctrl + Shift + T Mở lại editor vừa đóng
Ctrl + K P Copy đường dẫn của file hiện tại
Phím tắt Chức năng
F11 Hiển thị toàn màn hình
Ctrl + K Z Bật chế đổ Zen Mode (****)
Escape Escape (2 lần escape) Thoát chế độ Zen Mode
Ctrl + = Zoom In
Ctrl + - Zoom Out
Ctrl + Numpad 0 (số 0 bên bàn phím mở rộng bên phải) Hiển thị toàn màn hình
Ctrl + B Ẩn/hiện sidebar bên trái
Ctrl + Shift + E Mở File Explorer bên sidebar
Ctrl + Shift + F Mở Search bên sidebar (search toàn bộ workspace)
Ctrl + Shift + G Mở Source Control bên sidebar
Ctrl + Shift + D Mở Debug bên sidebar
Ctrl + Shift + X Mở Extension bên sidebar
Phím tắt Chức năng
Ctrl + F Mở phần tìm kiếm (search file hiện tại)
Ctrl + H Mở phần tìm kiếm và thay thế (search file hiện tại)
Ctrl + Alt + Enter Thay thế tất cả những phần đã tìm thấy
F4 Di chuyển con trỏ đến kết quả tìm kiếm trùng khớp tiếp theo (search toàn bộ workspace)
F3 Di chuyển con trỏ đến kết quả tìm kiếm trùng khớp tiếp theo (search file hiện tại)
Shift + F4 Di chuyển con trỏ đến kết quả tìm kiếm trùng khớp trước đó (search toàn bộ workspace)
Shift + F3 Di chuyển con trỏ đến kết quả tìm kiếm trùng khớp trước đó (search file hiện tại)
Phím tắt Chức năng
Ctrl + , Mở trang settings của VS Code
Ctrl + K Ctrl + S Mở trang phím tắt của VS Code
Ctrl + K Ctrl + T Lựa chọn theme cho VS Code

Kết luận

 • Mình biết là số lượng phím tắt là rất lớn nên không thể nhớ được hết trong ngày một ngày hai được, và tất nhiên thì tốc độ code của bạn không thể cải thiện ngay được đâu.
 • Nhưng các cụ bảo rồi Trăm hay không bằng tay quen mà, cứ từ từ làm quen, sử dụng thường xuyên rồi một ngày đẹp trời, bạn sẽ "code như gió" mà có khi chính bạn còn không nhận ra đấy 😄😄😄😄
 • Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy upvote và clip bài viết cho mình nhé. Còn nếu bạn có các phím tắt hữu dụng nào khác, đừng ngại chia sẻ cùng mọi người bằng cách comment thêm xuống dưới bài viết này hoặc viết bài chia sẻ lên viblo nhé!

Tài liệu tham khảo

 • VSCode documents

 • HÌnh ảnh chú thích:

  • *: Đổi ngôn ngữ lập trình:

  • **: mở phần problems:

  • ***: Chia nhóm màn hình editor

  • ****: Chế đổ Zen Mode


All Rights Reserved