0

Cài đặt và cấu hình Symfony

Bắt đầu dự án với Symfony vô cùng đơn giản. Trong thực tế, bạn chỉ cần vài phút ngắn ngủi để chạy và làm việc với Symfony. Symfony cung cấp sẵn cho chúng ta một chương trình cài đặt, vô cùng tiện dụng. Tải trình cài đặt của Symfony về máy tính là bước đầu tiên bạn cần làm.

Cài đặt Symfony Installer

Sử dụng Symfony Installer là một cách để tạo ra một ứng dụng Symfony mới. Bộ cài đặt này là một ứng dụng PHP đã được cài đặt sẵn trong hệ thống của bạn. Bạn chỉ cần cài đặt một lần duy nhất và sử dụng nó để tạo ra hàng ngàn project symfony mới.

Tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn mà cách cài đặt Symfony sẽ khác nhau.

Linux and Mac OS

Mở cửa sổ dòng lệnh trên máy tính và làm theo các bước sau:

    $ sudo curl -LsS https://symfony.com/installer -o /usr/local/bin/symfony
    $ sudo chmod a+x /usr/local/bin/symfony

Câu lệnh trên sẽ tạo ra project symfony tổng quát trên máy của bạn.

Windows

Mở cửa sổ dòng lệnh trên máy tính và làm theo các bước sau:

c:\> php -r "readfile('https://symfony.com/installer');" > symfony

Sau đó, move thư mục vừa tải về vào đường dẫn chứa thư mục dự án của bạn và chạy lệnh sau:

c:\> move symfony c:\projects
c:\projects\> php symfony

Tạo một ứng dụng Symfony

Sau khi cài đặt thành công symfony, tiến hành tạo project đầu tiên của bạn theo các lệnh sau:

# Linux, Mac OS X
$ symfony new my_project_name

# Windows
c:\> cd projects/
c:\projects\> php symfony new my_project_name

Với câu lệnh trên, sẽ tạo ra một thư mục mới với tên my_project_name, nó chứa một dự án mới dựa trên phiên bản Symfony có sẵn. Ngoài ra, quá trình cài đặt còn tiến hành kiểm tra hệ thống của bạn có đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật để thực hiện một dự án mới hay không? Nếu không, bạn sẽ thấy danh sách cần thay đổi để hệ thống của bạn có thể chạy được một dự án Symfony.

Tạo Project của bạn với một phiên bản Symfony cụ thể

Trong một vài trường hợp, bạn cần làm việc với một phiên bản Symfony cụ thể, thao tác theo các câu lệnh sau:

# use the most recent version in any Symfony branch
$ symfony new my_project_name 2.8
$ symfony new my_project_name 3.1

# use a specific Symfony version
$ symfony new my_project_name 2.8.1
$ symfony new my_project_name 3.0.2

# use a beta or RC version (useful for testing new Symfony versions)
$ symfony new my_project 3.0.0-BETA1
$ symfony new my_project 3.1.0-RC1

Tạo một project Symfony không cần Symfony Installer

Nếu bạn đang sử dụng PHP > 5.3, bạn có thể tạo mới một project Symfony phương pháp khác dựa trên Composer.

Cài đặt Composer

Tham khảo bài viết này nhé: Composer Install

Tạo project Symfony với Composer

Khi Composer đã được cài đặt trên hệ thống của bạn. Chạy lệnh:

$ composer create-project symfony/framework-standard-edition my_project_name

Với câu lệnh trên, project của bạn sẽ được tạo với tên my_project_name với phiên bản Symfony mới nhất.

Nếu bạn muốn tạo một project với phiên bản cụ thể. Sử dụng câu lệnh:

$ composer create-project symfony/framework-standard-edition my_project_name "3.1.*"

Chạy một ứng dụng Symfony

Symfony sử dụng server của PHP để chạy ứng dụng. Tiến hành theo các bước sau:

$ cd my_project_name/
$ php bin/console server:run

Nếu quá trình chạy hoàn tất. Trên màn hình sẽ hiển thị như sau:

1.png

Đến đây, tiến hành chạy trên trình duyệt với đường dần: http://localhost:8000/ chúng ta được hình như bên dưới.

1.png

Trên đây là hướng dẫn cơ bản cài đặt một project symfony. Chúc các bạn thành công ^^


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.