+1

Cài đặt Python trên Windows

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ bàn luận về cách cài đặt Python (Thiết lập môi trường) để lập trình Python trên hệ điều hành Windows.

Nội dung chính

  • Cài đặt Python trên Windows
  • Hướng dẫn thiết lập Eclipse để lập trình Python
  • Hướng dẫn cài đặt PyDev cho Eclipse lập trình Python

Cài đặt Python trên Windows

Truy cập liên kết https://www.python.org/downloads/ để tải xuống bản phát hành mới nhất của Python. Bản hiện tại là Python 3.9.5 cho hệ điều hành Windows.

image.png

Click đúp chuột vào file vừa tải xuống để tiến hành cài đặt Python:

Chọn Customize installation:

image.png

Chọn tất cả các tính năng tùy chọn, click Next:

image.png

Chọn các tính năng tùy chọn như trong hình, click Install:

image.png

Python 3.9.5 đang được cài đặt:

image.png

Khởi động lại máy tính.

Giả sử máy tính của bạn đã khởi động xong, bây giờ, hãy thử chạy python trên command line (CMD). Gõ lệnh python trong trường hợp python2 hoặc python3 trong trường hợp python3. Kết quả.

image.png

Đến đây chúng ta đã cài đặt xong Python trên windows, nhưng làm thế nào để tạo và chạy chương trình Python? Sau đây, kienthuclaptrinh.net hướng dẫn bạn sử dụng công cụ Eclipse để viết và chạy chương trình Python.

Hướng dẫn thiết lập Eclipse để lập trình Python

Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của Eclipse tại link sau:

https://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/

Tham khảo: Download và cài đặt Eclipse IDE cho lập trình Java

Sau khi tải về các bạn tiến hành mở Eclipse (các bạn lưu ý, có thể bạn phải cài đặt JDK vào máy tính thì mới có thể sử dụng được Eclipse).

Hướng dẫn cài đặt PyDev cho Eclipse lập trình Python

PyDev Là gì?

PyDev là một Plugin cho phép bạn cài đặt vào Eclipse, và bạn có thể lập trình Python trên Eclipse IDE.

Eclipse là một IDE sử dụng để phát triển Java. Tuy nhiên nó cho phép cài đặt thêm các plugin để trở thành công cụ lập trình các ngôn ngữ khác như C/C++, Ruby, Python, PHP, ...

Cài đặt PyDev

Trên Eclipse chọn: Help -> Eclipse Marketplace...

image.png

Nhập vào "PyDev" để tìm kiếm:

image.png

image.png

image.png

Cài đặt thành công, bạn cần khởi động lại Eclipse.

image.png

image.png

Tiếp theo bạn cần kiểm tra lại Eclipse sau khi cài đặt. Trên Eclipse chọn: File -> New -> Other...

image.png

Nếu bạn nhìn thấy PyDev trên cửa sổ Wizard thì có nghĩa là PyDev đã được cài đặt thành công vào Eclipse.

Cấu hình Interpreter

Python Interpreter là một bộ thông dịch (interpreter) sử dụng để thông dịch mã Python (do người lập trình viết) sang mã máy tính. Bạn cần khai báo nó với Eclipse.

Trên Eclipse chọn: Window -> Preferences -> PyDev -> Interpreters -> Python Interpreter

image.png

Browse đến thư mục cài đặt Python và chọn python.exe -> OK

image.png

Click OK:

image.png

Click Apply and Close.

image.png

Xem thêm bài viết khác tại: https://kienthuclaptrinh.net/python


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.