+5

Caddy Server - Web server đơn giản và hiện đại (vs. nginx)

caddy-web-server Chắc hẳn các bạn không còn lạ lẫm gì với nginx. Một Proxy mạnh mẽ đã được phát triển và hình thành lên webserver. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ giới thiệu 1 webserver khác có tên là Caddy. Nó cực kỳ đơn giản, và theo đánh giá của mình và các tài liệu tìm được thì có thể trong tương lai gần nó sẽ là đối thủ đáng gờm của nginx.

Giới thiệu

Caddy server được viết bằng Go tài liệu đầy đủ Caddy Server là 1 open-source và đang được cộng đồng phát triển rất mạnh mẽ. Mục tiêu của nó là configuration đơn giản và mang lại hiệu năng cao cho applications của bạn. Nó hướng tới HTTP/2.0 và mặc định sử dụng HTTPS (bạn vẫn có thể disable). Bạn không cần phải chạy nhiều script, bạn cũng không cần phải config rườm rà phức tạp. Tất cả chỉ đơn giản là 1 vài dòng ngắn ngủi. Hiện tại nó đã có đủ các tính năng của nginx gzipping, header modification, authentication, load balancing, ...và thậm chí nó còn tự động phục vụ markdown như HTML

Cài đặt và cấu hình

Chém gió như vậy là đủ rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình nó

Cài đặt trực tiếp

Nếu các bạn cài đặt trực tiếp lên Server thì có thể tải từ download Giải nén ra và chép file executable caddy vào /usr/local/bin/caddy Hoặc cài tự động curl https://getcaddy.com | bash

$ caddy -version
Caddy 0.10.3

Vậy là thành công rồi đó !

Cài đặt với docker

Đôi khi các bạn muốn dev và muốn cài đặt 1 môi trường yêu cầu sử dụng webserver nhanh. thì các bạn có thể nghĩ đến docker hoặc thậm chí khi deploy lên production các bạn vẫn có thể dùng nó. Trên hub có rất nhiều docker image cho caddy tuy nhiên mình vẫn hay sử dụng https://hub.docker.com/r/abiosoft/caddy/ image này mình thấy nó khá ngon và ổn định. Các bạn có thể dùng docker-compose.yml

version: "3"

services:
 caddy:
  image: abiosoft/caddy
  restart: always
  volumes:
   - ./caddyfile:/srv # Map folder caddyfile
  ports:
   - "80:80"   # Public port
   - "443:443"
  links:
   - services1
   - services2
   - services3
  tty: true

Cấu hình

Caddy được viết bằng Go và biên dịch thành file executable cho nên có thế nói nó run any where trên linux Nó có rất nhiều module và tất nhiên nhu cầu services của bạn cần module nào thì có thể include nó.

Giả sử mình có 1 domain example.com. ứng dụng của mình là java, node, python, ... đang mở 1 port 3000. Nhiệm vụ lúc này của mình làm thế nào forward vào port 3000 đó. Rất đơn giản các bạn sẽ tạo 1 file Caddyfile

example.com {
  tls off
  proxy localhost:3000
}

Xong! Vỏn vẹn 3 dòng bây giờ hãy chạy lệnh

// cd to Caddyfile
$ caddy -port 80
Activating privacy features... done.
http://example.com

Nếu bạn muốn sử dụng HTTPS để dev mà ko cần phải sử dụng SSL Certificate của bên thứ 3 thất đơn giản bạn chỉ cần bật tls

example.com {
  tls self_signed
  proxy localhost:3000
}

Khởi chạy Caddy

// cd to Caddyfile
$ caddy -port 443
Activating privacy features... done.
https://example.com

Cấu hình với ứng dụng php

Với ứng dụng PHP thì sao? Cũng như nginx vậy. Caddy cũng có fastcgi. Tất nhiên bạn cũng sẽ phải cài đặt phpfpm. Cấu hình nó không có gì là phức tạp trước tiên hãy xem listen của phpfpm là /run/php/php7.0-fpm.sock hay 127.0.0.1:9000

$ ps aux | grep php-fpm
example.com {
  tls self_signed
  root ./public
  fastcgi / /run/php/php7.0-fpm.sock php {
    index index.php

  }
  errors storage/logs/caddy.log
  rewrite {
    to {path} {path}/ /index.php?{query}
  }

}

Chạy daemon

Để giữ cho Caddy chạy running hiện nay có rất nhiều cách, các bạn có thể dụng những tool như PM2, forever... Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn thêm 1 cách khác tận dụng chính linux-systemd của server luôn.

Hãy tạo 1 file caddy.service với nội dung https://github.com/mholt/caddy/blob/master/dist/init/linux-systemd/caddy.service trong /etc/systemd/system/ thay thế ExecStart bằng exec của bạn.

$ sudo setcap cap_net_bind_service=+ep /usr/local/bin/caddy
$ sudo cp caddy.service /etc/systemd/system/
$ sudo chown root:root /etc/systemd/system/caddy.service
$ sudo chmod 644 /etc/systemd/system/caddy.service
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl start caddy.service

Tổng kết

Với ý kiến đánh giá cá nhân của mình thì caddy khá mới mẻ và tiện lợi. Với những ứng dụng web chỉ 1 file Caddyfile đơn giản cũng đủ làm mọi thứ rồi. Về hiệu năng và xử lý thời điểm hiện tại có thể nó vẫn chưa ngang bằng được với nginx tuy nhiên với cộng đồng phát triển mạnh và khá nhiều người quan tâm có thể 1 tương lai gần nó sẽ được cải thiện về performance.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.