+1

Caching the Rails Asset Pipeline with Amazon CloudFront

Introduction

Trước tiên chúng ta cần hình dung lại hai khái niệm: Amazon CloudFrontRails Assets Pipeline:

 • Amazon CloudFront là dịch vụ mạng phân phối nội dung (CDN) nhanh giúp phân phối dữ liệu, video, ứng dụng và API đến khách hàng trên toàn cầu một cách bảo mật, với độ trễ thấp, tốc độ truyền cao, tất cả trong một môi trường thân thiện với nhà phát triển.
 • Rails Asset Pipeline cung cấp một framework cho phép kết nối, nén hay giảm bớt những tài nguyên về CSS hay JS thành 1 file để hạn chế lượng request của browser lên server. Nó còn cho phép chúng ta có thể viết CSS, JS bằng một số ngôn ngữ khác nữa như CoffeeScript, Sass hay ERB.

Với sự hỗ trợ của Amazon CloudFront, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng CDN như một Asset host, nhằm tăng performance cho quá trình Asset Delivery của server.

Asset Pipeline: how it works

Khi chúng ta deploy một rails app lên môi trường production, assets sẽ được precompile thủ công với lệnh: rake assets:precompile, hoặc khi deploy với gem Capistrano , assets sẽ tự precompile với config load 'deploy/assets'.

Với mỗi asset trong app/assets, Assets Pipeline sẽ lần lượt:

 • Compiles it: trong trường hợp content chứa các nội dung về javascipt hay css, nó sẽ gộp các files nhỏ liên quan vào thành một file JS/CSS tương ứng.
 • Computes the file's digest hay còn gọi là Fingerprinting: một kỹ thuật caching dùng để xác định version của file bằng cách chèn thêm chuỗi digest vào cuối tên file. Khi nội dung file thay đổi, chuỗi digest sẽ thay đổi theo và ngược lại.
 • Copies the compiled file: file sau khi được compile và chèn thêm fingerprinting sẽ được copy sang thư mục public/assets tương ứng.
 • Adds the asset to public/assets/manifest.json: đường dẫn của file gốc sẽ được map với phiên bản compiled tương ứng, vd: "photo.png":"photo-a6c9ef.jpg"

Khi phía client thực hiện request lấy photo.jpg thông qua image_path helper, Pipeline sẽ check manifest.json để lấy ra digest version dựa trên logical path của file đó. Nếu như Pipeline tìm thấy mapping "photo.png":"photo-a6c9ef.jpg", nó sẽ trả về digest asset, và ngược lại trong trường hợp không tìm thấy, nó sẽ trả về non-digest asset phù hợp với logical path ban đầu.

Using CloudFront as an Asset Host

Assets Pipeline rất hữu ích trong việc giảm thiểu tối đa các Static Assests Request song song lên server, nhưng với trường hợp site sử dụng quá nhiều Static Assetsmedia, việc xử lí contents từ webserver sẽ ngày càng nặng nề hơn, vì về cơ bản, các Static Assets Request này vẫn đi thẳng tới server.

Tuy nhiên, với việc chỉ định Asset Host khác nhau tương ứng với từng request từ các vị trí địa lý khác nhau, sẽ giảm tải được cho server rất nhiều. Để làm được điều này, chúng ta sẽ cần đến Amazon CloudFront.

Amazon CloudFront hiện cung cấp khoảng 52 edge locations trên khắp thế giới. Các static content sẽ được cached tại các edge location phù hợp. Khi bất cứ Static Assets Request được gửi đến, Rails sẽ chuyển hướng request đến các CDN tương ứng.

Về cơ bản, chúng ta sẽ sửa lại config assets host trong hệ thống thành Cloudfront Endpoint của aws mà ta đã đăng kí (vd: assets.yoursite.com) :

config.action_controller.asset_host = "assets.yoursite.com"

Chúng ta sẽ được sơ đồ các step như sau:

 1. Khi có request đến homepage home#index bao gồm các Static Assets Request liên quan (vd: photo.jpg), Assest Pipeline sẽ được kích hoạt, dựa vào manifest.jsonAsset Host config để mapping digest version(photo-a6c9ef.jpg) tương ứng từ file gốc và biến "photo.jpg" request trở thành Assets host(assets.yoursite.com/assets/photo-a6c9ef.jpg) request.
 2. Với việc sử dụng DNS provider, browser sẽ xử lý assets.yoursite.com tới các CloudFront distribution domain name (được config bằng cách tạo CNAME record trong Route53).
 3. CloudFront distribution sẽ check lại cache tương ứng với file được yêu cầu. Nếu cached file không thể tìm thấy, nó sẽ gửi Asset Request đến Origin Server (yoursite.com).
 4. Rails server nhận được "/assets/photo-a6c9ef.jpg" request từ CloudFront, tuy nhiên Asset Pipeline lúc này sẽ không tạo ra thêm request đến CDN nữa (để tránh gây ra infinitive loop), bởi vì "/assets/photo-a6c9ef.jpg" không phải là logical path trong manifest.json, thay vào đó Rails sẽ check file trong public/assets folder, và trả lại "public/assets/photo-a6c9ef.jpg" về cho CDN.
 5. CloudFront sẽ cache lại Assets file("/assets/photo-a6c9ef.jpg") nhận được từ Rails app, và trả về bản copy của asset cho phía client, hoàn thành request ban đầu.

Từ những lần sau, mỗi khi client lặp lại request tương tự, steps #1-3 vẫn sẽ thực thi như bình thường, tuy nhiên CloudFront lúc này đã cached được file requested từ lần trước, do đó nó sẽ ngay lập tức trả về asset file phù hợp, bỏ qua steps #4-5, giảm tải cho Origin Server.

Một điều khá thú vị nữa là do tính năng Fingerprinting của Asset Pipeline nên file version lúc nào cũng được cập nhật cùng lúc với origin server sau mỗi lần deploy, nhằm tránh việc CloudFront trả về những file đã cũ hoặc hết hạn.

Implement

Để sử dụng CloudFront như là một Asset Host cho các Static Assets, phía app cần thêm/sửa lại trong config: config/environments/production.rb

config.action_controller.asset_host = ENV['CLOUDFRONT_ENDPOINT']

Rails sẽ hiểu rằng chúng ta muốn sử dụng CloudFront EndPoint như là một hostname cho các Static assets.

Còn về phía server, trước tiên chúng ta sẽ phải tạo CloudFront Distribution, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

Sau đó chúng ta sẽ phải thêm environment variable pair:

 • Key: CLOUDFRONT_ENDPOINT
 • Value: URL CloudFront endpoint của bạn (available in the CloudFront console) vd: thanos.cloudfront.net

Sau khi deploy app, chúng ta check page source sẽ thấy nếu trước đây:

<link data-turbolinks-track="true" href="/assets/application-0f3bf7fe135e88baa2cb9deb7a660251.css" media="all" rel="stylesheet" />
<script data-turbolinks-track="true" src="/assets/application-2ab5007aba477451ae5c38028892fd78.js"></script>

Giờ sẽ trở thành:

<link data-turbolinks-track="true" href="http://thanos.cloudfront.net/assets/application-bfe54945dee8eb9f51b20d52b93aa177.css" media="all" rel="stylesheet" />
<script data-turbolinks-track="true" src="http://thanos.cloudfront.net/assets/application-4984ddfbabfbae63ef17d0c8dca28d6c.js"></script>

tương ứng với code trong app:

<%= stylesheet_link_tag 'application', media: 'all', 'data-turbolinks-track' => true %>
<%= javascript_include_tag 'application', 'data-turbolinks-track' => true %>

Summary

Bài viết nhằm chia sẻ về kỹ thuật ứng dụng Amazon Cloudfront trong việc caching Rails Asset Pipeline nhằm giảm tải các Static Assets Request lên Origin server, từ đó tăng performance của hệ thống.

Bài viết còn nhiều thiếu sót, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.

Nguồn và tài liệu tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.