Cách tiếp cận có giá trị trong quá trình kiểm thử

Bài dịch được tham khảo từ nguồn: https://assurity.co.nz/community/big-thoughts/a-value-added-approach-to-testing/

Đã có quá nhiều bài báo về chi phí của kiểm thử theo Rodger Perkins. Điều chúng ta nên tập trung vào là giá trị và đầu ra/kết quả.

Chi phí kiểm thử quá nhiều.Chúng ta đã nghe nhiều như thế nào về điều này từ những nhà tài trợ hoặc những nhà đầu tư? Hoặc giống như một nhà tài trợ kiểm thử hoặc nhà đầu tư. Bạn đã phải nói bao nhiêu lần về đội ngủ kiểm thử của bạn? Trong khi những cuộc thảo luận về chi phí, đó là lý do bạn tới đây và thường xuyên cố gắng giải chi phí kiểm thử hoặc các hoạt động tương tự. Trong khi nỗ lực giảm tiềm năng trong quá trình kiểm thử không có nghĩa là giảm yêu cầu chất lượng, nó sẽ luôn dẫn đến giảm độ bao quát, dẫn đến giảm tự tin. Tôi tin rằng một yêu cầu quan trọng của chương trình kiểm thử phần mềm là bảo mật trong sản phẩm và lòng tin để chuyển sản phẩm tới các mức hoặc bước tiếp theo. Tính bảo mật trong đầu ra là chìa khóa cho tất cả các trải nghiệm. Một khoản ngân sách phù hợp cũng sẽ mang lại sự bảo mật cần thiết, nhưng mức chi phí kiểm thử không mô tả hết ngân sách bạn cần cho quá trình này.

Theo một tester chuyên nghiệp, chúng tôi cần để thay đổi các phản hồi về chi phí cơ bản và yêu cầu giá trị cơ bản. Chắc rằng, điều này bao gồm mọi thứ nhưng sự quan tâm thật sự luôn tập trung vào giá trị. Theo một nhà tài trợ, bạn nhận được điều gì? Giống như một tester, Bạn đang làm những gì để cung cấp? Bạn đang nhận được gì? Về mặt lịch sử, một tester không trở lên vĩ đại khi nói về các giá trị của hoạt động mà là những gì họ làm và điều này cần thay đổi. Trong khi quá trình kiểm thực sẽ không giảm số lượng (quá trình kiểm thử không tạo ra số lượng hoặc các lỗi), nó có thể cải tiến mức độ xác định số lượng của đầu ra. Quá trình kiểm thử không giới hạn tới dự án phát triển phần mềm, nó xảy ra trong mọi bước phát triển hoặc hoạt động của sản phẩm.

Mỗi và mọi bước hoàn thành của test cases trong cơ bản hàng này giống như một phần của thói quen. Mức độ bao quát của quá trình kiểm thử nên được chỉ ra bằng những nguy cơ hoặc lỗi nhưng cũng bao gồm bởi mức độ của số lượng quan tâm. Chúng tôi cần ngân sách như thế nào để đảm bảo những giá trị đầu ra. Chúng tôi cần giá trị công việc của chúng ta và chứng minh giá trị đó với những nhà tài trợ của chúng ta.

Để thay đổi các thảo luận và chuyển tới cách từ sự tập trung vào chi phí và thay thế nó trong các cuộc thảo luận về giá trị, những yêu cầu theo cách khác của suy nghĩ về việc chúng tôi sẽ làm gì?

Trong các cuộc thảo luận về giá trị cơ bản, chúng tôi cần nói về quá trình kiểm thử mang lại giá trị gì? Đầu ra là gì và những nhà tài trợ sẽ nhận được gì? Thông thường mà nói, chúng tôi thích các mô hình có nhiều giá trị hơn yêu cầu. Điều này lý giải tại sao chúng tôi nên nói về những nhà tài trợ của chúng ta rằng họ đang nhận được gì? Chúng tôi có thể sử dụng bảng quản lý hình ảnh để trình bày với các nhà tài trợ của chúng tôi rằng chúng tôi đang làm giống như họ có thể giúp tạo ra các những thứ có thể thấy được hoặc không thấy được. Trong một dự đoán thông thường bao gồm thời gian và thường chi phí cho nhiệm vụ kiểm thử. Nhưng thường là một dự đoán cung cấp bản tường trình về giá trị. Tốt hơn nên tập trung đơn giản chỉ vào thời gian và nhiệm vụ, tôi thích nhìn vào giá trị của một tester. Ví dụ, chúng tôi biết rằng kế hoạch kiểm thử sẽ được viết và dự kiến bao lâu sẽ xong. Thường đơn thuần bắt đầu quá trình này trong một dự trù là rất dễ dàng, nhưng cũng trừ những khoảng thời gian tương đương. Điều gì cần thiết được thay thế cho một dự đoán thời gian chuẩn với bản tường trình giá trị - tại sao kế hoạch kiểm thử đang được cung cấp kết quả đầu ra là gì? Những nhà tài trợ sẽ nhận được kế hoạch kiểm thử như thế nào? Để thay đổi gần tương tự, chúng tôi cần hiểu những nhà tài trợ đang tìm kiếm điều gì, nhưng mặc dù những thứ quan trọng nhất lại là những giá trị của nhà tài trợ. Có một vài điểm đang cung cấp cho nhà tài trợ từ A tới B nếu giá trị của anh ấy hoặc cô ấy đang biến đổi. Nó là một điều có thể xác nhận giá trị cung cấp trong kế hoạch kiểm thử tới 135,000 usd. Tôi đã bị ngạc nhiên bời điều này giống như kế hoạch kiểm thử tới 48 trang và tôi nhớ rằng mà tôi có thể phải mua một chiếc xe cực kỳ đẹp thay thế. Nhưng giá trị không ở trong 48 trang dữ liệu mà nó bao hàm đó. Giá trị ẩn trong hàng tuần thảo luận mà bao gồm cả đội ngũ dự án và tất cả các thảo luanạ mà đã được hiện thực trong kế hoạch kiểm thử để cung cấp trong buổi đầu tiên. Đến nỗi chúng tôi có 2 lựa chọn khi thảo luận với các nhà tài trợ về kiểm thử:

  1. Nói với các nhà tài trợ rằng nó đáng giá 135,000 usd để cung cấp kế hoạch kiểm thử sẽ có thể kết thúc với motọ chuỗi các câu hỏi khó.

  2. Nói với các nhà tài trợ rằng họ sẽ nhận được sự thấu hiểu của đội ngũ dự án, rằng các thành viên đội dự án sẽ thấu hiểu, phát triển , các vấn đề sẽ được xác định và giải quyết, những yêu cầu bị lãng quên sẽ được tái xác định, trao đổi và sửa chữa. Điều đó có nghĩa là mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Vâng, Lựa chọn 2 là tốt hơn, thú vị và khác biệt. Nó làm đẹp kết quả đầu ra, mang đến cho nhà tài trợ một vài giá trị. Nó không đề cập tới số lượng, thậm chí rõ ràng tới mức tôi biết rặng họ sẽ hỏi về giá trong một vài tình huống. Theo cách này, các nhà tài trợ sẽ tin rằng họ đang được nhận nhiều giá trị rằng họ và đội ngũ dự án đều hài lòng – đó là phần của quy trình. Nếu bạn là một tester, tôi khuyến khích bạn dừng nói về chi phí, từng usd và từng đồng một. Thay vì đề cập về chi phí, dĩ nhiên, nên đề cập vào đầu ra/kết quả.

Trong khi quá trình kiểm thử có thể đắt, tôi không tin rằng chi phí của nó là quá cao. Mức chi phí kiểm thử có nghĩa là gì? Chúng ta nên ngừng suy nghĩ vè nó và tập trung vào các giá trị được cung cấp. Kiểm thử cần hỗ trợ các doanh nghiệp mang lại giá trị. Kiểm thử tốt sẽ luôn luôn hô trợ các giải pháp và doanh nghiệp. Sử dụng nhân viên tester với kiến thức mềm về kinh nghiệm kiểm thử, được hỗ trợ bởi đối tác và các mối quan hệ mà tạo ra quá trình kiểm thử thông minh hơn ở bất cứ đâu, điều đó mang lại cho bạn sự tự tin và giá trị.

Trong khuôn khổ bài báo tới của tôi, tôi sẽ nói về việc làm thế nào giảm được chi phí quá trình kiểm thử trong khi tiếp tục tập chung vào các giá trị nhận được. Tối sẽ tập trung vào cách làm thế nào Assurity có thể giúp giảm quá trình làm việc, loại trừ lãng phí và sử dụng kỹ thuật kiểm thử mới để cải tiến hiệu quả, hiệu năng và độ bao quát. Tôi sẽ nói chi tiết hơn về quản lý bảng hình ảnh để giúp chỉ ra các giá trị, quy trình triển khai và thành tựu cộng đồng. Nâng cao giá trị có thể được tạo nên theo cách đơn giản và thường, những cách dễ dàng nhất để tạo ra giá trị, nghĩa là đơn giản là tốt hơn.