0

Cách tạo tiêu đề đẹp với CSS3

Giới thiệu

Bạn có muốn tạo các tiêu đề lạ mắt mà không cần sử dụng hình ảnh đã được xử lý qua Photoshop không? Đây là một mẹo CSS đơn giản để chỉ cho bạn cách tạo hiệu ứng text gradient, và tiêu đề hỉnh ảnh (CSS thuần túy, không có Javascript hoặc Flash).

Cách sử dụng

Điều quan trọng nhất là sử dụng thuộc tính -webkit-background-clip và -webkit-text-fill-color: trong đó -webkit-text-fill-color: text là thuộc tính CSS chỉ định màu tô của các ký tự của văn bản. Nếu thuộc tính này không được đặt, giá trị của thuộc tính color được sử dụng. Ngoài ra -webkit-background-clip: transparent thuộc tính này sẽ có hiệu ứng hình ảnh khi đường viền có các vùng trong suốt hoặc các vùng mờ một phần

Để tạo text gradient, bạn làm theo ví dụ dưới đây:

 • Đầu tiên bạn cần tạo thẻ tiêu đề HTML

  <h1>Gradient text</h1>

 • Tiếp theo bạn CSS theo đoạn code bên dướidưới

  h1 {
   display: inline-block;
   font: bold 4.5em/1.5 Bebas, sans-serif;
   color: #5CA17C; /*non-webkit fallback*/
   font-size: 72px;
   text-transform: uppercase;
    background-image: linear-gradient(to bottom, #26BDA6, #FF9F65, #DED37E, #26BDA6);
   background-size: auto 250%;
   transition: background-position 0.5s;
    -webkit-background-clip: text;
   -webkit-text-fill-color: transparent;
   line-height: 200px;
   background-position: 0 100%;
  }
  h1:hover {
   background-position: 0 0;
   cursor: pointer;
  }
  
 • Kết quả

Tiêu đề hình ảnh

 • Ngoài ra bạn có thể thay thế background linear-gradient bằng hình ảnh, hoặc ảnh động bất kì sẽ tạo ra hiện ứng khá là thú vi.

  HTML :

  <div class="clip-text clip-text_one">ThangTV</div>

  CSS :

  body {
   text-align: center;
   background-color: #1d1d22;
  }
  .text {
   font-size: 6em;
   font-weight: bold;
   line-height: 1;
   position: relative;
   display: inline-block;
   margin: .25em;
   padding: .5em .75em;
   text-align: center;
   color: #fff;
   -webkit-background-clip: text;
   -webkit-text-fill-color: transparent;
   background-image:  url(https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/back_pic/04/52/05/84585f8530e8274.jpg);
  }
  .clip-text:before {
   content: "";
   z-index: -2;
   top: 0;
   right: 0;
   bottom: 0;
   left: 0;
   background-image: inherit;
   position: absolute;
  }
  .clip-text:after {
   content: "";
   position: absolute;
   z-index: -1;
   top: .125em;
   right: .125em;
   bottom: .125em;
   left: .125em;
   background-color: #fff;
   }
  .clip-textGif {
   background-image:  url( https://media.giphy.com/media/JzqRWjBTKZXSE/giphy.gif);
   text-transform: uppercase;
   font-style: italic
  }
  

  Chúc các bạn thành công


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.