+2

Cách sử dụng tính năng Wireless Debugging trên XCode 9

Cuối cùng Apple cũng tích hợp tính năng Wireless Debugging trên Xcode 9, điều này có nghĩa là các lập trình viên iOS sẽ không cần phải dùng đến cáp chuyển USB để kết nối thiết bị iOS với thiết bị MacOS khi cần built và debug các ứng dụng nữa. Để sử dụng tính năng mới này, bạn cần có XCode 9 trở lên và thiết bị cài iOS 11 trở lên.

  1. Cắm thiết bị vào máy tính bằng cáp chuyển USB (chỉ cần lần đầu tiên để thiết lập lần đầu).

  2. Kết nối máy tính và thiết bị iOS vào cùng một mạng wifi.

  3. Mở XCode.

  4. Chọn Window > Devices and Simulators.

  5. Chọn thiết bị bạn muốn kết nối ở phía bên trái, để ý bạn sẽ thấy box Connect via network

  6. Tick vào box Connect via network, chờ một lát, khi thấy biểu tượng Network phía sau tên thiết bị là bạn đã thành công.

  7. Tháo cáp chuyển USB ra.

  8. Mở một project, chọn thiết bị vừa thiết lập và built và debug ứng dụng như bình thường.

Chúc các bạn thiết lập và sử dụng tính năng mới này thành công. Để có thêm chi tiết vui lòng tham khảo video giới thiều của Apple trong WWDC: https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2017/404/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.