+2

Cách khắc phục lỗi chuyển tiếp về HTTPS khi truy cập tên miền .dev trong phiên bản mới của Chrome

Gần đây rất nhiều trường hợp gặp phải lỗi sau đây khi chạy ứng dụng web đang được phát triển ở môi trường local:

This site can't be reached
This site on the company, organization or school intranet has the same URL as an external website. 
Try contacting your system administrator.
ERR_ICANN_NAME_COLLISION

Nguyên nhân của lỗi trên là bởi vì trong phiên bản Chrome mới đây thì các tên miền kết thúc bởi .dev sẽ được chuyển tiếp về sử dụng giao thức https thay vì giao thức ít bảo mật hơn http.

Xem thêm tại: CodeHub.vn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.