+1

Cách kết nối dự án laravel trên GitHub

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách dùng git để đẩy 1 dự án laravel lên github
Bắt đầu nào.

Bước 1: Tạo một laravel project.

https://medium.com/@larahelp/restful-api-in-laravel-5c1389c58ca0
Các bạn tự vào link và đọc để tạo project laravel.

Bước 2: Cài đặt Git

https://git-scm.com/downloads
Các bạn vào link trên để dowload và cài đặt git.

Bước 3: Tạo tài khoản trên Github.

https://github.com
Các bạn vào link trên để tạo tài khoản github

Bước 4: Tạo repository trên Github.
Bước 5: Đẩy lên GitHub

Bây giờ khi chúng ta đã tạo kho lưu trữ, bây giờ chúng tôi sẽ đẩy dự án lên git. Thực hiện theo các bước dưới đây để thực hiện nó:

1. Mở git bash trong thư mục dự án laravel

2. Trong git bash, nhập lệnh sau

Trước tiên khởi tạo dự án:

git init

Thêm file vào git:

git add .

Commit những thay đổi bằng thông điệp

git commit -m 'Added REST Api'

Thêm nguồn gốc từ xa nơi dự án sẽ được đẩy

git remote add origin https://github.com:larahelp/RestApi.git

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đẩy nó vào github

git push -u -f origin master

Và repository được thêm vào tài khoản git của bạn. Bây giờ bạn có thể sao chép repository ở bất cứ đâu bằng git

Chúc các bạn thành công
Bài viết được lược và dịch từ: https://medium.com/@larahelp/connecting-the-laravel-project-on-github-73acf55bbd63


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.