0

Cách Fix Lỗi 413 Request Entity Too Large Error Trong NginX

NginX (phát âm endzin-eks) là web server được sử dụng phổ biến đứng thứ 2 sau Apache theo thống kê mới được đưa ra gần đây dựa trên kết quả của một server được thực hiện hồi tháng 6 năm 2017 bởi W3techs.

Thống kê mức độ sử dụng các phần mềm web server

Xem thêm tại Codehub.vn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.