Các setting trong Viblo

Mở đầu

Trong bài trước, mình đã giới thiệu về cách trình bày một bài viết đẹp trên Viblo. Còn bài viết này sẽ nói qua về các thiết lập bên trong Viblo, để mọi người có thể sử dụng nó một cách hiệu quả.

Thiết lập Avatar

Hiện Viblo đang sử dụng dịch vụ Gravatar để hiện thị hình ảnh đại diện của người dùng.

Công việc của bạn rất đơn giản, chỉ cần vào trang Gravatar, đăng ký một tài khoản nếu bạn chưa có. Sau đó thiết lập avatar cho địa chỉ email mà bạn đã dùng để đăng ký Viblo, và Viblo sẽ tự biết cách lấy ảnh từ Gravatar để hiện thị ra.

Hy vọng rằng Viblo sẽ cho phép người dùng tự upload và quản lý avatar ngay bên trong dịch vụ của mình trong tương lai gần.

Thiết lập Profile

Bạn có thể làm cho trang Profile của mình bắt mắt hơn, với nhiều thông tin mà bạn muốn người khác chứng kiến.

profile.png

Sau đó bạn có thể vào trang Privacy Setting để thiết lập xem những thông tin riêng tư nào sẽ được phép hiển thị ở trên trang profile của mình.

privacy.png

Với những thiết lập như trên thì ở trang Profile của bạn sẽ hiện ra những thông tin về Basic Profile, Nghề Nghiệp, hay cả những thông tin về skills mà bạn đã từng khai báo.

profile_page.png

Notification Setting

Viblo có một hệ thống push notifications cho phép bạn theo dõi được những hành động mà người khác thực hiện có liên quan đến cá nhân bạn, hay liên quan đến bài viết của bạn.

Nếu cảm thấy rắc rối với những notification đó, bạn có thể tắt nó đi trong trang Notification Setting

notification.png

Ngoài ra nếu bạn không muốn nhận mail thông báo liên quan đến notification, hay những thông báo về những bài viết, tin tức mới trên Viblo, thì bạn cũng có thể tắt nó đi tại phần setting này.

Liên kết các Social Accounts

Bạn có thể liên kết các Social Accounts vào tài khoản của mình tại trang Login Setting

Hiện Viblo có support liên kết với Facebook, GoogleGithub.

social.png

Bằng cách liên kết Social Accounts với tài khoản Viblo, từ lần sau bạn có thể đăng nhập vào Viblo bằng cách sử dụng những Social Accounts đó.

Đương nhiên bạn vẫn có thể đăng nhập bằng Email/Username và Password nếu muốn.

Ngoài ra, sau khi liên kết Social Accounts với Viblo, bạn có thể hiện thị địa chỉ các Social Accounts của mình tại trang Profile cá nhân bằng cách thiết lập ở trang Privacy Setting.


Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị cùng Viblo !!!.


All Rights Reserved