0

Các phương án bảo mật server: SSH Key, Firewall, VPC Networks , Service Auditing

Mayfest2023

Trong thế giới của Cloud Computing và các hệ thống máy chủ, việc bảo mật là vô cùng quan trọng và không bao giờ có thể bị bỏ qua. Bất cứ lỗ hổng nào trong bảo mật đều có thể dẫn đến các mối đe dọa như truy cập trái phép, mất dữ liệu hoặc tấn công từ phía bên ngoài. Vì vậy, hầu hết các nhà quản trị hệ thống đều sử dụng các phương án bảo mật như SSH Key, Firewall, VPC Networks và Service Auditing để đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng của mình.

SSH Key: SSH Key là một phương án bảo mật quan trọng trong việc kết nối đến các máy chủ từ xa. Thay vì sử dụng mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống, SSH Key sử dụng cặp khóa (Public Key và Private Key) để xác thực danh tính của người dùng và đăng nhập vào hệ thống. Với SSH Key, các khóa này được tạo ra một cách ngẫu nhiên và chỉ có người dùng có Private Key mới có thể đăng nhập vào hệ thống. Việc sử dụng SSH Key giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài và tăng cường bảo mật cho hệ thống.

Firewall: Firewall là một phương án bảo mật cơ bản nhưng vô cùng quan trọng để ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài. Firewall hoạt động như một chiếc rào chắn giữa hệ thống của bạn và Internet. Nó sẽ quản lý các kết nối đến và đi từ hệ thống của bạn và giúp chặn các tấn công từ bên ngoài. Firewall cũng cho phép quản trị viên thiết lập các quy tắc để kiểm soát truy cập vào hệ thống của mình.

VPC Networks: Virtual Private Cloud (VPC) là một mạng riêng ảo được sử dụng để tạo ra các mạng riêng cho các tài nguyên hạ tầng của bạn. VPC Network cung cấp các kết nối an toàn giữa các tài nguyên của bạn và đảm bảo rằng các network interface của bạn không bị truy cập từ Internet công khai. Việc sử dụng VPC Networks giúp giữ cho traffic giữa các hệ thống của bạn được định tuyến thông qua mạng nội bộ và không thông qua Internet, từ đó giảm thiểu các mối đe dọa bảo mật từ bên ngoài.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.