0

Các loại kiểm thử ứng dụng của điện thoại di động

Bài viết này sẽ giới thiếu đến mọi người những loại kiểm thử ứng dụng của điện thoại di động. Hầu hết các điện thoại di động trở lên phong phú với các ứng dụng tiên tiến và tính năng có thể giải quyết tất cả các mục đích của người sử dụng cần. Những ứng dụng được thử nghiệm bởi nhiều loại khác nhau của các phương pháp thử nghiệm

1. Kiểm tra chức năng(Functional Testing):

 • Kiểm tra chức năng thực hiện trên hành vi chức năng của các ứng dụng để đảm bảo rằng các ứng dụng đang làm việc theo yêu cầu
 • Đa số, kiểm tra thực hiện trên giao diện người dùng và theo hoạt động của ứng dụng. Nếu chức năng kiểm tra thực hiện trên các thiết bị di động bằng tay, không tự động, nó sẽ là vô cùng phức tạp, đầy đủ và tốn thời gian nhiệm vụ do khác nhau di động cụ thể thách thức thích; các thiết bị di động khác nhau, hệ điều hành di động, và chức năng & ứng dụng liên quan đến với các thiết bị di động.
 • Chức năng kiểm tra quá trình tự động hóa cũng đòi hỏi rất nhiều nhân lực, tiền bạc và thời gian sau đó quá thử nghiệm đã sẵn sàng để tự động hóa quá trình thử nghiệm bằng cách sử dụng nhiều công cụ do giá trị thị trường và người sử dụng nhu cầu mạnh mẽ của nó
 • Có thể kết hợp kiểm tra tự động với các kịch bản thử nghiệm của nhãn hiệu được lựa chọn để cân bằng độ che phủ và hiệu quả của các thử nghiệm chức năng
 • Để kiểm tra một số chức năng của các thử nghiệm ứng dụng trước tiên sẽ thực hiện thử nghiệm bằng tay--> kết hợp kiểm tra thủ công và tự động để cho ra được kết quả tốt nhất

2.Kiểm tra năng suất:

Quá trình kiểm tra được thực hiện bởi thử nghiệm để kiểm tra việc thực hiện và hành động của các ứng dụng mà đi qua những thách thức thiết bị di động khác nhau như:

 • Năng lượng pin thấp do pin nặng sử dụng
 • Mạng ra khỏi vùng phủ sóng
 • Băng thông nghèo
 • Thay đổi chế độ kết nối internet (2G, 3G, hoặc WiFi)
 • Thay đổi kết nối băng thông rộng, truyền tập tin nặng, tốn ít bộ nhớ, cách tiếp cận đồng thời đến máy chủ của ứng dụng bằng cách khác nhau người dùng, máy chủ và khách hàng vv ứng dụng của cả hai ảnh hưởng mạnh mẽ việc thực hiện các ứng dụng di động => Vì vậy kiểm tra thực hiện kiểm tra trên cả hai bên của ứng dụng.

3.Kiểm tra bộ nhớ rỏ rỉ:

 • Rò rỉ bộ nhớ là một trong những vấn đề xấu của các thử nghiệm ứng dụng di động mà trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất của các thiết bị di động.
 • Do rò rỉ bộ nhớ, quá trình có thể chậm lại trong khi chuyển hồ hoặc ở giữa truy cập bất kỳ thiết bị di động ứng dụng có thể tự động tắt.
 • Do đó, các thiết bị di động đi kèm với bộ nhớ hạn chế như:
 • So sánh với hệ thống máy tính, và theo mặc định, hầu hết các ứng dụng hệ điều hành di động dừng những đang sử dụng modafinil generic online bộ nhớ cực để chế biến
 • Kiểm tra bộ nhớ rò rỉ trở nên cần thiết để kiểm tra việc thực hiện kiểm tra các ứng dụng di động để đảm bảo rằng mỗi ứng dụng của thiết bị di động đang sử dụng bộ nhớ tối ưu hóa để xử lý.

4.Kiểm tra ngắt:

 • Thử nghiệm ngắt là một quá trình thử nghiệm một ứng dụng di động có chức năng có thể bị gián đoạn trong khi sử dụng các ứng dụng.
 • Những gián đoạn có thể là thông tin đến và đi như :
 • Tin nhắn SMS / MMS
 • Cuộc gọi, thông báo đến
 • Pin / chèn cáp và loại bỏ cho sử dụng tốt hơn
 • Cúp mạng và phục hồi
 • Tắt / bật của máy nghe nhạc phương tiện truyền thông và các thiết bị kết nối khác, cảnh báo bộ nhớ thấp, và chu kỳ điện thiết bị ( tương tự; pin thấp thông báo).
 • Kiểm thử ngắt để đảm bảo rằng ứng dụng có khả năng để giữ những gián đoạn bằng cách vào trạng thái lơ lửng và khởi động lại sau đó.

5.Kiểm tra khả năng sử dụng:

Kiểm tra khả năng sử dụng được sử dụng để thử nghiệm các ứng dụng di động về:

 • Khả năng sử dụng
 • Tính linh hoạt, và thân thiện
 • Quá trình kiểm tra đảm bảo rằng các ứng dụng di động tại là dễ sử dụng và cung cấp trải nghiệm người dùng phù hợp với khách hàng.

6.Thử nghiệm cài đặt:

 • Thiết bị di động giữ hai loại ứng dụng:
 • Một là có thể tự động đi kèm với hệ điều hành điện thoại di động (trong khi cài đặt hệ điều hành, nó sẽ tự động được cài đặt)
 • Hai là số khác bạn phải cài đặt đặc biệt từ cửa hàng để sử dụng các ứng dụng cụ thể.
 • Thử nghiệm cài đặt được sử dụng để thử nghiệm các ứng dụng cụ thể được cài đặt, gỡ bỏ cài đặt và cập nhật đúng mà không bất kỳ sự gián đoạn (người dùng được thuận lợi và linh hoạt cài đặt ứng dụng).

7.Kiểm tra hoạt động:

 • Bất kỳ hệ điều hành và máy tính để bàn di động hệ điều hành cung cấp trong xây dựng chức năng back-up và phục hồi hoạt động mà lưu hoặc khôi phục lại tất cả các file hay doc của các thiết bị di động hoặc các ứng dụng đã bị mất do một số lý do.
 • Kiểm tra hoạt động được sử dụng để kiểm tra xem đặc biệt là back-up và phục hồi quá trình đang hoạt động bình thường và đáp ứng theo yêu cầu.

8.Kiểm tra an ninh:

Mục đích của việc kiểm tra an ninh để kiểm tra dữ liệu của ứng dụng và an ninh mạng để kiểm tra dữ liệu của ứng dụng và an ninh mạng đang phản ứng theo yêu cầu cho / châm.

Kết luân:

 • Tất cả các phương pháp thử nghiệm trên chứng minh rằng người dùng có thể tin tưởng vào các ứng dụng đi kèm với thiết bị di động, tất cả các ứng dụng được hoàn toàn được thử nghiệm với nhiều phương pháp kiểm tra. Tuy nhiên vẫn cần cẩn thận trước khi sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động nếu các ứng dụng đó liên quan đến mạng vì có thể điện thoại sẽ bị nhiễm virus.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.