+5

Các bài StackOverFlow mà lập trình viên JavaScript phải đọc

Source

JavaScript開発者が一度は読むべきStackOverflow

10. Closure của Javascript hoạt động như thế nào?

http://stackoverflow.com/questions/111102/how-do-javascript-closures-work

  • Về closure của JavaScript
  • Closure là một khái niệm khá khó để có thể nắm bắt được hoàn toàn, tuy nhiên trong bài trên có rất nhiều sample code giúp bạn không hiểu tiếng Anh lắm vẫn có thể theo dõi được.

9. use strict có nhiệm vụ gì trong JavaScript, lý do phải sử dụng là gì?

http://stackoverflow.com/questions/1335851/what-does-use-strict-do-in-javascript-and-what-is-the-reasoning-behind-it

Lợi/hại và ý nghĩa sử dụng use strict mode tại JavaScript.

8. Làm sao tôi có thể check một chuỗi string có chứa một substring khác không?

http://stackoverflow.com/questions/1789945/how-can-i-check-if-one-string-contains-another-substring

Đây là một nội dung rất quan trọng. Cả front-end dev và back-end dev đều cần nắm chắc. Với vấn đề "một đoạn string có được chứa trong một đoạn string khác hay không", các JavaScript dev từ khắp nơi trên thế giới thảo luận và đưa ra rất nhiều giải pháp.

7. var functionName = function() {} với function functionName() {}

http://stackoverflow.com/questions/336859/var-functionname-function-vs-function-functionname

JavaScript có 1 vài cách để định nghĩa function, tại đây mọi người bàn luận về nó. Về mặt phương thức, dù có biết các thể loại khác nhau đi chăng nữa, cũng không đồng nghĩa với hiểu được bản chất và lợi/hại của từng cách là gì.

6. Cách hiệu quả nhất để clone một object là gì?

http://stackoverflow.com/questions/122102/what-is-the-most-efficient-way-to-clone-an-object

Bàn luận về best practice khi muốn clone (duplicate) một object trong JavaScript. Tóm lại cần biết về cách dưới đây:

var oldObject = $(".hello");

// Copy chỉ DOM element của jQuery
oldObject.clone();

// Shallow copy
var newObject = jQuery.extend({}, oldObject);

// Deep copy
var newObject = jQuery.extend(true, {}, oldObject);

5. Có khác nhau gì nếu tôi sử dụng == hay === để so sánh bằng trong JavaScript không?

http://stackoverflow.com/questions/359494/does-it-matter-which-equals-operator-vs-i-use-in-javascript-comparisons

Đây là nội dung mọi người hay chủ quan nghĩ rằng là ai cũng biết. Tuy nhiên đây cũng chính là điểm tuyệt vời của StackOverflow, từ những chủ đề tưởng như rằng quá đơn giản, bạn sẽ có thể đào sâu để biết nguyên nhân cụ thể, lý do rõ ràng và thậm chí cả các link dẫn tới tài liệu quan trọng để tham khảo nữa.

4. Làm thể nào để tôi có thể lấy giá trị query string trong JavaScript?

http://stackoverflow.com/questions/901115/how-can-i-get-query-string-values-in-javascript

Khi develop dựa nhiều vào jQuery, cần hiểu được rõ hoạt động của native từ gốc. Dù bạn có nghĩ rằng jQuery rất dễ hiểu và sử dụng, nếu không nắm rõ được tận gốc về JS sẽ không nâng cao khả năng được. Sẽ có sample code rất dễ hiểu về các vấn đề như cách sử dụng RegExp..

3. Include một JavaScript file trong một file JavaScript khác

http://stackoverflow.com/questions/950087/include-a-javascript-file-in-another-javascript-file

Đây chắc hẳn là một vấn đề mà ai cũng từng nghĩ tới. Câu trả lời tốt nhất được viết rất mạch lạc, rõ ràng và có tính liên kết tốt giúp hiểu cặn kẽ vấn đề khi load một file Javascript vào một file khác.

2. Sự khác nhau giữa call và apply?

http://stackoverflow.com/questions/1986896/what-is-the-difference-between-call-and-apply

Để hiểu được sự khác biệt giữa call()apply(), cá nhân tôi nghĩ rằng câu trả lời có dẫn bài của Scott Allen rất hay và dễ hiểu. apply() method cũng dồng nhất với call() method, ngoại trừ việc apply() yêu cầu param thứ 2 phải là array. Array này sẽ đại diện cho các argument của target method.

1. Href attribute cho JavaScript link: “#” hay “javascript:void(0)”?

http://stackoverflow.com/questions/134845/href-attribute-for-javascript-links-or-javascriptvoid0

Sự khác nhau giữa code dưới đây là gì?

// pattern A
<a href="#" onclick="myJsFunc();">Run JavaScript Code</a>

// pattern B
<a href="javascript:void(0)" onclick="myJsFunc();">Run JavaScript Code</a>

Các bài viết liên quan

JavaScript開発者が一度は読むべきStackOverflow

jQuery開発者が一度は読むべきStackOverflow

Node.js開発者が一度は読むべきStackOverflow【初級編】


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.