+6

Buy me a coffee and give your kindness to the world

© Dat Bui | Buy me a coffee & give your kindness to the world

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành và ủng hộ mình.

Nếu thấy bài viết hay và có ý nghĩa với bạn, nãy donate để mình có thêm nhiều động lực ra bài mới nhé. Thanks!


Bank Holder Number QR
VCB BUI VINH DAT 0491 0000 52190 QR Code
TPB BUI VINH DAT 0012 5465 001 QR Code
TCB BUI VINH DAT 1903 48999 22010 QR Code

Toàn bộ số tiền donate mình công khai tại đây, nội dung chuyển khoản vui lòng thêm keywork viblo để mình biết nhé.

Nếu bạn chưa được cập nhật sau 1 - 2 ngày thì hãy để lại comment dưới bài viết này.

Mình sẽ trích 40 - 50% số tiền nhận được để thực hiện các hoạt động: quyên góp vào các quỹ, từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn...


Date In Out Note
2022/04/04 200.000
2022/04/13 100.000
2022/05/11 100.000
2022/05/14 100.000
2022/05/15 1.000.000
2022/05/18 200.000 Tổ chức phẫu thuật nụ cười. Bank statement.
2022/05/26 200.000 Quỹ từ thiện bông sen. Bank statement.
2022/06/24 200.000
2022/06/24 60.000
2022/07/12 50.000
2022/07/12 300.000 Làng trẻ em Việt Nam SOS. Bank statement.
2022/08/04 100.000
2022/08/05 100.000
2022/09/07 100.000
2022/09/28 100.000
2022/10/17 200.000
Total 2.410.000 700.000

Once again, thank all of you!

© Dat Bui | Buy me a coffee & give your kindness to the world


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.