+1

Building a URL Shortener

Giới thiệu

Chắc hẳn khi đọc tiêu đề thì bạn đã đoán được URL shortener là gì rồi, nó đơn giản chỉ là công cụ rút ngắn URL nhìn gọn hơn, giúp cho việc chia sẽ dễ dàng hơn khi hiện nay nhiều website, app có message, content bị giới hạn ký tự. Ở bài viết này mình cũng sẽ thử build một ứng dụng tương tự để rút gọn URL với Rails, nhìn chung thì nó sẽ hoạt động như sau:

 • Input nhập một URL và output là một URL đã rút ngắn.
 • Có thể sử dụng URL mới đó đó để chia sẻ.
 • Khi click vào URL mới, sẽ chuyển hướng đến URL gốc.
 • Bạn có thể xem số liệu thống kê về số lần đã click vào URL mới này.

Chuẩn bị

Đầu tiên new project với Rails và config DB.

rails new demo_url_shortener -d mysql

Tiếp theo tạo model, ở đây tạo với scaffold cho nhanh, nhớ bổ sung cột t.integer :clicked, default: 0add_index :short_links, :shorted_code, unique: true vì chúng ta sẽ dùng shorted_code này search nhiều.

rails g scaffold short_link origin_url:string shorted_code:string clicked:integer
class CreateShortLinks < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  create_table :short_links do |t|
   t.string :origin_url
   t.string :shorted_code
   t.integer :clicked, default: 0

   t.timestamps
  end

  add_index :short_links, :shorted_code, unique: true
 end
end
rails db:migrate

Tiếp theo sửa lại file routes.rb và view một tí: app/views/short_links/_form.html.erb

Rails.application.routes.draw do
 root to: "short_links#index"
 resources :short_links
 get "/:shorted_code", to: "short_links#show", as: :short
end
<%= form_with(model: short_link, local: true) do |form| %>
 <div class="field">
  <%= form.label :origin_url %>
  <%= form.text_field :origin_url %>
 </div>

 <div class="actions">
  <%= form.submit %>
 </div>
<% end %>

Code thôi nào

Ở file model app/models/short_link.rb bổ sung thêm validates và viết function để generate shorted_code.
Ở đây mình dùng urlsafe_base64 (SecureRandom) để generate, cái này không bắt buộc đâu bạn có thể dùng bất kỳ kiểu nào cũng được.

validates :shorted_code, uniqueness: true

before_save :generate_shorted_code

private

def generate_shorted_code
 self.shorted_code = SecureRandom.urlsafe_base64(10)
 generate_shorted_code if duplicate?
end

def duplicate?
 ShortLink.where(shorted_code: shorted_code).exists?
end

Để đề phòng trường hợp generate shorted_code bị trùng với cái đã có trong DB, ta viết thêm một function duplicate? để check thêm nhằm bảo đảm chỉ cần nhập URL thì chắc chắn chỉ có một shorted_code duy nhất, trong trường hợp bị trùng sẽ generate ra một shorted_code mới chứ không trả về lỗi.
Gọi function generate_shorted_code bằng callbacks before_save :generate_shorted_code

Tiếp theo sửa code ở file app/controllers/short_links_controller.rb

class ShortLinksController < ApplicationController
 def index
  @short_links = ShortLink.all
 end
 
 def new
  @short_link = ShortLink.new
 end

 def create
  @short_link = ShortLink.create(short_link_params)

  redirect_to root_path
 end

 private

 def short_link_params
  params.require(:short_link).permit(:origin_url)
 end
end

Sau khi hoàn tất các bước trên ta đã có thể tạo một short_link như thế này rồi.Bước tiếp theo ta dùng shorted_code mới này để chuyển hướng đến origin_url.
Ở controller app/controllers/short_links_controller.rb, với phương thức update_columns này sẽ không gọi lại callback nữa nên bạn yên tâm nó sẽ không generate ra shorted_code mới đâu.

before_action :load_short_link, only: :show

def show
 @short_link.update_columns(clicked: (@short_link.clicked + 1))

 redirect_to URI(@short_link.origin_url).to_s
end

private

def load_short_link
 @short_link = ShortLink.find_by shorted_code: params[:shorted_code]
end

Ok giờ thì chúng ta có thể đã có thể click vào http://localhost:3000/pUJg_ca8bxoXEg thì sẽ đến trang gốc https://www.zauberware.com/en/articles/2019/create-a-url-shortener-with-ruby-on-rails như ta mong muốn.

Kiểm tra lại khi quay lại trang index thì column clicked đã tăng lên 1 rồi.

Kết

Trên là bài viết cơ bản để có thể xây dựng chức năng URL shortener với Rails, bạn có thể tham khảo thêm ở những link bên dưới
https://www.zauberware.com/en/articles/2019/create-a-url-shortener-with-ruby-on-rails
https://medium.com/@sparkboldstudio/building-a-url-shortener-rails-app-96db60d3bf9d


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.