+11

Blog#67: Tìm ngay ra bug nếu hiểu Null và Undefined- 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 49)

image.png

Mình là TUẤN hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo 😊. Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé 😉.

Phân biệt giữa nullundefined

Trong JavaScript, có hai giá trị đặc biệt là nullundefined. nullundefined đều được coi là "giá trị không xác định" hoặc "không có giá trị", nhưng chúng được sử dụng để biểu thị khác nhau.

  • null được sử dụng để biểu thị rằng một giá trị được ý định là "không có giá trị". Ví dụ, nếu bạn khai báo một biến và không gán giá trị cho nó, nó sẽ có giá trị mặc định là undefined. Tuy nhiên, bạn cũng có thể gán giá trị null cho biến để biểu thị rằng biến đó được ý định là "không có giá trị".
  • undefined được sử dụng để biểu thị rằng một biến không được gán giá trị hoặc thuộc tính không tồn tại. Nó cũng có thể xuất hiện nếu bạn truy cập một phần tử của một mảng hoặc thuộc tính của một đối tượng mà không tồn tại.

Ví dụ:

let x;
console.log(x); // undefined

let y = null;
console.log(y); // null

let z = {};
console.log(z.foo); // undefined

Kinh nghiệm khi Debug

Trường hợp thực tế trong dự án mình: một anh bạn người Nhật tay ngang đang là Junior trong dự án. Ổng ngồi hì hục cả buổi chiều mà không tìm ra nguyên nhân tại sao app vẫn chạy ngon mà kết quả lại không đung. Gần chiêu kêu mình qua support mình debug 1-2p là tìm ra vấn đề. Lý do tại sao???

Task của anh bạn Junior: Đọc một tệp CSV, sau đó lưu dữ liệu vào DB. Mình mở debug lên chưa cần check logic vội xem input và output trước khi query phát.

  • Chỗ nào null -> giá trị đầu vào trong file csv có khi không đúng -> check lại csv thử.
  • Chỗ nào undefined -> tìm ngay đến những object mapping record và check. => đúng thật có chỗ anh ấy chắc tự gõ thay vì copy bị sai tên: classA['nameString'] thì anh ấy để là classA['name']. Tất nhiên là chạy không có lỗi gì nhưng kết quả không đúng.

Vậy nên khi Debug nếu giá trị trả về là null thì các bạn check value được input vào (chú ý: có thể là input của 1 function, hoặc một nơi nào khác. TH input từ csv chỉ là trường hợp cụ thể...). Còn nếu xuất hiện undefined thì các bạn sẽ nghĩa ngay đến việc có một thuộc tính của một đối tượng, hoặc một biến nào đó các bạn đang sử dụng có vấn đề. Ngay lập tức bạn tìm đến những nơi sử dụng cú pháp như bên dưới trong logic code hiện tại của bạn và check xem thử, khả năng cao bug nằm ở đó.

ObjectA?.name
ObjectB['name']

Roundup

Lần tới mình sẽ tiếp tục cố gắng chia sẻ thêm những case thực tế trong công việc (mình thấy chủ đề này khá hay).

Như mọi khi, mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo! 😍

Nếu bạn thấy Blog này hay xin hãy cho mình một like và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Thank you.😉

Ref


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.