+7

Configure VSCode để Debug trong NodeJS 😊 (Series: Bí kíp Javascript - PHẦN 30)

Nếu bạn là một người thích sử dụng VSCode để phát triển các app NodeJS, bạn có thể đã trải qua nỗi đau của việc Debug nó. Mặc dù đối với ứng dụng nhỏ hơn, việc xem qua code, so sánh dữ liệu với code và phân tích có thể dễ dàng hơn, nhưng có thể khó theo dõi khi codebase tăng kích thước.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng xem qua một số cách Debug trong Nodejs

  1. Console.debug
  2. Debug bằng Unit Test
  3. Debug server Express

Hãy xem một đoạn code đơn giản làm ví dụ:

image.png

Và trong một tệp khác:

image.png

Logic trong ví dụ của chúng ta

Ví dụ, khi state của user được request { userId: "1"}, inActive được trả về từ hàm.

Vấn đề phát sinh: Do việc sử dụng ===, “1” sẽ không bằng 1.

Bây giờ hãy bắt đầu debug để tìm nguyên nhân gốc rễ 😄

Console.debug

Cách cơ bản để debug là sử dụng câu lệnh console.debug. Mặc dù nó phục vụ cho mục đích debug, nhưng sẽ là một quá trình tốn thời gian để thêm console.debug mới hoặc cập nhật console.debug hiện có để in thêm thông tin. Đối với mỗi dữ liệu bổ sung cần thiết, các câu lệnh phải được thay đổi và ứng dụng cần được chạy lại. Và cuối cùng, việc dọn dẹp các record này là một nhiệm vụ phải làm (Và đôi khi bàn quên xóa console.log là chuyện quá bình thường luôn 😄).

Đoạn code tương tự ở trên với các câu lệnh debug bây giờ sẽ là:

image.png

Như được đánh dấu, thông tin user được in dưới dạng undefined. Để điều tra thêm, chúng ta sẽ phải thêm nhiều console.debug hơn và function phải được chạy lại cho đến khi tìm ra nguyên nhân.

image.png

Thêm console.debug được thêm vào các function

Debug bằng bài Unit Test

Debug với sự trợ giúp của Unit Test sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi code được bao phủ bởi nó. Chúng ta có thể dễ dàng khai báo các value mock như đang tương tác với dữ liệu thực tế. Đối với ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng mô-đun Jest.

Tệp .test.ts: chứa dữ liệu thử nghiệm sẽ là dữ liệu mẫu của chúng ta

image.png

Configure debug cho Jest:

image.png

Từ hình ảnh trên, bạn có thể thấy rằng chúng ta đã thiết lập chương trình để sử dụng Jest và tệp thử nghiệm để chạy được đặt ở args. Nếu tệp thử nghiệm của bạn có nhiều thử nghiệm cho cùng một function, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm vào .only tệp đó. Bằng cách đó, chỉ bài Test bạn định chạy mới được thực thi.

Tất cả đã thiết lập, cho phép thiết lập một điểm ngắt và bắt đầu debug.

image.png

Debug dữ liệu

Như bạn có thể thấy, với sự trợ giúp của Unit Test, chúng ta sẽ có thể thiết lập debug khá dễ dàng và phân tích. Tất cả các biến trong hàm hiện tại sẽ được hiển thị trong Biến. Nếu cần theo dõi thêm dữ liệu, bạn có thể thêm dữ liệu đó vào Đồng hồ như hình minh họa. Ngoài ra, chúng ta có thể di chuột qua các biến để kiểm tra value của nó.

Một bất lợi đối với hàm này là, nếu chúng ta có nhiều việc gọi dịch vụ xuôi dòng hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu được tham gia, chúng ta sẽ phải cập nhật mô hình với dữ liệu thực tế mà chúng ta phải phân tích.

Debug server Express

Nếu Express được sử dụng trong ứng dụng và việc debug end to end là cần thiết, chúng ta có thể thiết lập nó bằng cách sử dụng gật đầu. Configure sẽ giống như dưới đây:

image.png

Thiết lập Nodemon

Bằng cách này, trình debug sẽ bắt đầu lắng nghe cổng được chỉ định và bất kỳ request nào đến server sẽ dừng lại ở điểm debug. Để chỉnh sửa bất kỳ value nào trong quá trình debug, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đặt chúng trong phần “Biến” trong Terminal debug.

Code được sử dụng trong ví dụ trên có thể được tìm thấy ở đây .

Kiểm tra cách debug server express chi tiết tại đây .

Vui lòng comment bên dưới nếu bạn có những cách dễ dàng khác để debug ứng dụng NodeJS.

Console.debug

Cách cơ bản để debug là sử dụng console.debugcâu lệnh. Mặc dù nó phục vụ cho mục đích, nhưng sẽ là một quá trình tốn thời gian để thêm console.debug mới hoặc cập nhật console.debug hiện có để in thêm thông tin. Đối với mỗi dữ liệu bổ sung cần thiết, các câu lệnh phải được thay đổi và ứng dụng cần được chạy lại. Và cuối cùng, việc dọn dẹp các record này là một nhiệm vụ bổ sung.

Đoạn code tương tự ở trên với các câu lệnh debug bây giờ sẽ là:

image.png

Như được đánh dấu, thông tin user được in dưới dạng undefined. Để điều tra thêm, chúng ta sẽ phải thêm nhiều console.debug hơn và function phải được chạy lại cho đến khi tìm ra nguyên nhân.

image.png

Thêm console.debug được thêm vào các function

Debug bằng Unit Test

Debug với sự trợ giúp của Unit Test sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi code được bao phủ bởi nó. Chúng ta có thể dễ dàng khai báo các dịch vụ hạ lưu hoặc các value db với dữ liệu thực tế và kiểm tra. Đối với ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng mô-đun Jest.

Tệp thử nghiệm: Dữ liệu thử nghiệm sẽ là dữ liệu mẫu của chúng ta

image.png

Configure trình debug cho Jest:

image.png

Từ hình ảnh trên, bạn có thể thấy rằng chúng ta đã thiết lập chương trình để sử dụng Jest và tệp thử nghiệm để chạy được đặt ở args. Nếu tệp thử nghiệm của bạn có nhiều thử nghiệm cho cùng một function, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm vào .onlytệp đó/mô tả. Bằng cách đó, chỉ bài kiểm tra bạn định chạy mới được thực thi.

Tất cả đã thiết lập, cho phép thiết lập một điểm ngắt và bắt đầu debug.

image.png

Như bạn có thể thấy, với sự trợ giúp của Unit Test, chúng ta sẽ có thể thiết lập debug khá dễ dàng và phân tích. Tất cả các biến trong hàm hiện tại sẽ được hiển thị trong Biến. Nếu cần theo dõi thêm dữ liệu, bạn có thể thêm dữ liệu đó vào Đồng hồ như hình minh họa. Ngoài ra, chúng ta có thể di chuột qua các biến để kiểm tra value của nó.

Một bất lợi đối với hàm này là, nếu chúng ta có nhiều Service gọi đến các logic khác nhau hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ phải cập nhật mô hình với dữ liệu thực tế mà chúng ta phải phân tích.

Debug server Express

Mình đã có một bài viết về vấn đề này các bạn tham khảo ở bài viết này nhé.

Mình hy vọng bạn thích bài viết này và học thêm được điều gì đó mới.

Donate mình một ly cafe hoặc 1 cây bút bi để mình có thêm động lực cho ra nhiều bài viết hay và chất lượng hơn trong tương lai nhé. À mà nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngại comment hoặc liên hệ mình qua: Zalo - 0374226770 hoặc Facebook. Mình xin cảm ơn.

Momo: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770

TPBank: NGUYỄN ANH TUẤN - 0374226770 (hoặc 01681423001)

image.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.