+12

Bạn có thực sự hiểu về this trong Javascript ?

Giới thiệu

Chào mọi người, sau 1 tháng vắng bóng thì mình lại trở lại đây 😄

Đối với các bạn đã và đang sử dụng Javascript thì this là một từ khóa vô cùng kinh điển và quen thuộc. Mình chắc rằng ít nhất một lần nó đã gây ra không ít phiền toái cho các bạn, nhất là đối với các bạn mới tiếp cận với Javascript (lúc mới học về Js mình cũng ngán thằng this này lắm 😄). Chính vì vậy trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về từ khóa this này nhé.

"this" là gì?

Khi bạn gặp từ khóa this trong các ngôn ngữ lập trình như Java, C#,.. thì gần như bạn sẽ nghĩ tới this chính là tham chiếu tới thể hiện (instance) hiện tại hoặc hàm hiện tại. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều bạn hiểu nhầm về từ khóa this trong Javascript, nhất là các bạn mới tiếp xúc và sử dụng Js.

Trong Javascript thì this là một từ khóa mà bản chất của nó giống như tên gọi của nó, đó là ám chỉ đối tượng hiện tại đang được sử dụng hoặc đang truy cập tới. Khá giống với định nghĩa this ở các ngôn ngữ khác đúng không các bạn, tuy nhiên trong Js this lại có giá trị khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh đang sử dụng.

Một ví dụ đơn giản:

var student = {
 id: 1,
 firstName: "Peter",
 lastName: "Parker",
 age: 18,
 fullName: function() {
  return this.firstName + " " + this.lastName;
 }
};

"this" trong từng ngữ cảnh

Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về từ khóa this của Js trong từng ngữ cảnh cụ thể

"this" trong method

Trong một object method thì this tham chiếu đến chủ (owner) của method đó. Như trong ví dụ đơn giản ở mục trên thì this trong method fullName tham chiếu đến đối tượng student (hay nói cách khác đối tượng student là chủ của method fullName).

fullName : function() {
 console.log(this) // object student
 return this.firstName + " " + this.lastName;
}

"this" trong function

Trong Javascript function thì this không phải là tham chiếu tới chính function mà this tham chiếu đến đối tượng toàn cục (Global) Window. Kể cả normal functionanonymous function:

function testFunc() {
  console.log(this);  // object Window

  var innerFunc = function () {
    console.log(this);  // object Window
  }

  innerFunc();

  setTimeout( function() {  // anonymous function (no name)
   console.log(this);  // object Window
  }, 1000);
}

testFunc();

Trong functionstrict mode thì this không được định nghĩa (undefined)

"use strict";

function testFunc() {
  console.log(this);  // undefined
}

Một ví dụ cụ thể hơn:

var number = 100;

function testFunc(number) {
  this.number = number;  // this.x = Window.x = 10
  console.log(this.number);  // 10 (Window.x)

  var innerFunc = function () {
    console.log(this.number);  // 10 (Window.x)
  }

  innerFunc();

  setTimeout( function() {   // anonymous function (no name)
   console.log(this.number);  // 10 (Window.x)
  }, 1000);
}

testFunc(10);
console.log(this.number);  // 10 (Window.x)

Khi bạn chạy ví dụ này kết quả sẽ là 4 số 10, điều này chứng tỏ, this trong các function đã tham chiếu đến đối tượng global là Window (this.x = Window.x)

Một ví dụ khác, bạn hãy thay testFunc(10) bằng new testFunction(10). Bạn hãy tự mình dự đoán thử kết quả trước khi đọc đáp án của mình nhé (nếu đúng thì bạn đã hiểu được this trong ngữ cảnh này rồi đó 😄). Kết quả sẽ như sau:

var number = 100;

function testFunc(number) {
  this.number = number;  // this.x = 10 (testFunc object)
  console.log(this.number);  // 10 (object testFunc)

  var innerFunc = function () {
    console.log(this.number);  // 100 (Window.x)
  }

  innerFunc();

  setTimeout( function() {   // anonymous function (no name)
   console.log(this.number);  // 100 (Window.x)
  }, 1000);
}

new testFunc(10);
console.log(this.number);  // 100 (Window.x)  

Ở đây mình đã dùng từ khóa new, từ khóa đặc trưng để khởi tạo một đối tượng (object). Vì vậy this trong function testFunc không còn tham chiếu đến đối tượng Window nữa mà nó sẽ tham chiếu đến đối tượng testFunc (như mình đã nói ở mục trên - "this" trong method), vậy nên this.number trong function này sẽ là 10, còn this trong function innerFuncanonymous function của setTimeout vẫn là tham chiếu đến đối tượng Window nên giá trị hiển thị sẽ là 100.

Tuy nhiên ở đây mình lại muốn cả 2 function con trong testFunc có thể sử dụng this của đối tượng testFunc thì mình sẽ phải làm như sau:

var number = 100;

function testFunc(number) {
  this.number = number;  // this.x = 10 (testFunc object)
  console.log(this.number);  // 10 (object testFunc)

  var self = this;

  var innerFunc = function () {
    console.log(self.number);  // 10
  }

  innerFunc();

  setTimeout( function() {   // anonymous function (no name)
   console.log(self.number);  // 10
  }, 1000);
}

new testFunc(10);
console.log(this.number);  // 100 (Window.x)

"this" đứng một mình

Khi được sử dụng một mình thì this sẽ tham chiếu đến đối tượng toàn cục (global) Window:

var x = this;
console.log(x); // object Window

Trong strict mode thì this cũng tham chiếu đến đối tượng Window:

"use strict";

var x = this;
console.log(x); // object Window

"this" trong DOM Event handlers

Trong HTML Event handlers thì this tham chiếu đến phần tử HTML nhận sự kiện:

<button onclick="this.style.background='red'">
 Click Me!
</button>

Trong ví dụ này this tham chiếu đến element button.

"this" trong một số function đặc biệt của Js

Trong Javascript, giá trị của this còn chịu ảnh hưởng bởi một số phương thức đặc biệt, đó là:

 • Function.prototype.apply( thisArg, argArray )
 • Function.prototype.call( thisArg [ , arg1 [ , arg2, ... ] ] )
 • Function.prototype.bind( thisArg [ , arg1 [ , arg2, ... ] ] )
 • Array.prototype.every( callbackfn [ , thisArg ] )
 • Array.prototype.some( callbackfn [ , thisArg ] )
 • Array.prototype.forEach( callbackfn [ , thisArg ] )
 • Array.prototype.map( callbackfn [ , thisArg ] )
 • Array.prototype.filter( callbackfn [ , thisArg ] )

Đối với các phương thức dạng Function.prototype ở trên: this sẽ tham chiếu đến thisArg chứ không phải object.

Đối với các phương thức dạng Array.prototype ở trên: this sẽ tham chiếu đến thisArg nếu được truyền vào, còn ngược lại this sẽ tham chiếu đến đôí tượng toàn cục (Global).

Ví dụ 1: call() là phương thức có thể được dùng để gọi các phương thức (methods) của đối tượng này với một đối tượng khác làm tham số. Bạn hãy xem ví dụ sau:

var person1 = {
 fullName: function() {
  return this.firstName + " " + this.lastName;
 }
}
var person2 = {
 firstName: "Peter",
 lastName: "Paker",
}

console.log(person1.fullName.call(person2));  // "Peter Paker"

Trong ví dụ này, bạn có thể thấy khi gọi phương thức fullName của person1 với person2 làm tham số thì this sẽ tham chiếu đến đối tượng person2 mặc dù nó được sử dụng trong phương thức của person1 (person2 chính là thisArg của phương thức call() mà mình đã liệt kê ở trên).

Ví dụ 2:

var student = {
 firstName: "Peter",
 lastName: "Paker",
 fullName: function() {
  return this.firstName + " " + this.lastName;
 }
}

var numbers = [1, 2, 3];

// without thisArg
numbers.forEach(function (a) {
  console.log(this);   // object Window
});

// with thisArg
numbers.forEach(function (a) {
  console.log(this);   // object student
}, student);

Ở ví dụ này, nếu mình không truyền vào student thì this sẽ tham chiếu đến đối tượng toàn cục Window, ngược lại nếu mình truyền vào student thì this sẽ tham chiếu đến đối tượng student (student chính là thisArg của phương thức forEach() mà mình đã liệt kê ở trên).

Kết luận

Tóm tắt: this là một từ khóa đặc biệt được cung cấp bởi Js. Nó có giá trị khác nhau phụ thuộc vào ngữ cảnh đang sử dụng:

 • Trong method, this tham chiếu đến đối tượng là chủ của method.
 • Trong function, this tham chiếu đến đối tượng toàn cục (Global).
 • Trong function ở strict mode, this không được định nghĩa (undefined)
 • Sử dụng một mình, this tham chiếu đến đối tượng toàn cục (Global).
 • Trong DOM Event handlers, this tham chiếu đến phần tử Html nhận sự kiện.
 • Giá trị của this còn chịu ảnh hưởng khi sử dụng một số phương thức đặc biệt của Js như: call(), apply(), forEach(), ...

Qua bài viết này mình đã giới thiệu với mọi người về từ khóa this trong Javascript, đồng thời mình cũng đã trình bày việc sử dụng this trong các ngữ cảnh cụ thể. Hy vọng bài viết của mình sẽ giúp các bạn, đặc biệt là những bạn mới tiếp xúc với Js hiểu rõ hơn về từ khóa vô cùng kinh điển này.

Tham khảo

https://www.w3schools.com/js/js_this.asp


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.