+2

Bạn Có Thể Không Cần Tới JQuery - Tại Sao Không ?

1 Giới thiệu:

 • Nếu bạn tạo ra 1 thư viện Javascript mà có hơn 90% Website hiện đang sử dụng. Như vậy có được xem là quá tuyệt vời không ? JQuery - Thư viện này đã quá quen thuộc với lập trình viên Website hiện nay, bởi khả năng tương tác nhanh và đơn giản với các DOM của HTML.

2 JQuery có thể được thay thế ?

 • Vậy tại sao một thư viện mạnh mẽ như vậy ta lại không muốn dùng tới nó nữa ? và nếu không có JQuery thì sẽ có sự lựa chọn nào tốt hơn không ?
 • Câu trả lời là chúng ta hoàn toàn có thể không dùng tới JQuery nữa, vì đối với những dự án cần perfomance 1 cách tối ưu thì việc includes những thư viện từ bên ngoài cũng là cả 1 bài toán.
 • Giờ đây bạn có thể hoàn toàn an tâm dùng vanilla js để thay thế cho JQuery - và nó sẽ không khó hay đáng sợ như bạn nghĩ đâu .

3 Table of Contents

3.1 Query Selector

 • Đầu tiên là việc select đối tượng , chúng ta cùng xem giữa JQuery và Vanilla JS khác nhau như thế nào nha.
// jQuery
$('.class');
// Native
document.querySelectorAll('.class');
// or
document.getElementsByClassName('class');
=======
// jQuery
$('#id');
// Native
document.querySelector('#id');
// or
document.getElementById('id');
// or
window['id']
 • Các bạn thấy không chúng ta có thể hoàn toàn select 1 đối tượng theo id or class với JS 1 cách tường minh và rõ ràng mà k cần include thêm JQuery làm gì nữa. Và còn nhiều nhiều ví dụ mà mình sẽ so sánh để bạn có thể chuyển từ JQuery về JS hoặc ngược lại.

3.2 CSS & Style

 • Chúng ta có thể dễ dàng thao tác với .class được viết bằng css
Thêm 1 .class
// jQuery
$el.addClass(className);
// Native
el.classList.add(className);

Remove 1 .class
// jQuery
$el.removeClass(className);
// Native
el.classList.remove(className);

Check tồn tại .class trong element
// jQuery
$el.hasClass(className);
// Native
el.classList.contains(className);

3.3 DOM Manipulation

Get nội dụng trong 1 thẻ HTML
// jQuery
$el.html();
// Native
el.innerHTML;

Set nội dụng trong 1 thẻ HTML
// jQuery
$el.html(htmlString);
// Native
el.innerHTML = htmlString;

3.4 Ajax - fetch API

// JQuery
$.ajax({url, success: function(result){
  $("#div1").html(result);
}});

//Using fetch 
fetch(url)
 .then((response) => {
  return response.json();
 })
 .then((data) => {
  console.log(data);
 });

3.5 Events

// jQuery
$el.on(eventName, eventHandler);
// Native
el.addEventListener(eventName, eventHandler);

4 Tổng kết:

 • Trên đây là 1 số so sánh đơn giản và trực qua về việc sử dụng Javascript thuần thay cho việc sử dụng JQuery.
 • Có nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên loại bỏ JQuery hay không, tuỳ tính chất dự án và team member mà áp dụng sao cho thích hợp.
 • Để tra cứu chi tiết hơn bạn có thể vào https://github.com/nefe/You-Dont-Need-jQuery để reseach trong lúc code JS thay vì JQuery bạn nhé.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.