+32

Bạn căn giữa 1 thẻ div như thế nào?

Tổng quan ví dụ

Với những bạn mới học HTML, CSS cơ bản, việc căn giữa 1 thẻ HTML có thể trở nên khó khăn.
Với việc tự học và tham khảo, tôi đúc rút được vài cách căn giữa 1 thẻ HTML dễ nhất, hiệu quả nhất.
Ở đây, ta quy ước căn giữa là căn giữa cả theo chiều ngangchiều dọc nhé.


Ta có một trang HTML đơn giản với cấu trúc sau:

<div class="parent">
    <div class="child"></div>
</div>


Và phần CSS ban đầu:

body {
	margin: 0;
	padding: 0;
}
.parent {
	background-color: #3a3845;
	width: 100vw;
	height: 100vh;

}
.child {
  background-color: #f7ccac;
	width: 200px;
	height: 200px;
  
}
 • Thẻ cha với class parent chiếm toàn bộ trang web
 • Thẻ con với class child (màu hồng) đang nằm ở góc trên bên trái

image.png

Bây giờ, ta sẽ cùng căn giữa thẻ con nhé.

Sử dụng thuộc tính position + transform

Code CSS có thêm một chút style:

.parent {
	background-color: #3a3845;
	width: 100vw;
	height: 100vh;

  /* additional style */
  position: relative;
}

.child {
	background-color: #f7ccac;
	width: 200px;
	height: 200px;

  /* additional style */
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}

Thẻ cha ta có thuộc tính position: relative, thẻ con ta có thuộc tính position: absolute cùng với left, right, transform như trên, ta đạt được:

image.png

Sử dụng Flexbox

Code CSS chỉ thay đổi ở thẻ cha:

.parent {
	background-color: #3a3845;
	width: 100vw;
	height: 100vh;

  /* additional style */
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.child {
	background-color: #f7ccac;
	width: 200px;
	height: 200px;
}

display: flex biến thẻ cha thành Flex container, justify-content: center căn giữa các thẻ con theo chiều ngang, align-items: center căn giữa các thẻ con theo chiều dọc:

image.png

Flexbox còn nhiều thuộc tính và khái niệm nữa, nhưng trong ví dụ này bạn chỉ còn 3 dòng code là đạt được hiệu quả nha😄

Kết

Tuỳ vào từng tình huống mà ta dùng các cách một cách linh hoạt nhất. Khi không thể sử dụng cách 1 thì ta dùng cách 2 và ngược lại.
Đây chỉ là 2 cách mà tôi cho là hay nhất, còn nhiều cách khác, các bạn hãy Google thêm nhé.
Nếu được thì tôi ưu tiên sử dụng Flexbox, vì vừa nhanh, vừa tiện, còn các bạn thì sao?


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.