+2

Bài 31 - Sự khác nhau giữa Bootstrap 3 và Bootstrap 4 - Phần cuối

Chào các bạn,

Qua 2 bài trước, các bạn cũng có thể thấy được sự khác nhau giữa 2 phiên bản Bootstrap 3 và Bootstrap 4 không phải là ít. Bài viết này mình sẽ tiếp tục liệt kê những sự khác nhau còn lại giữa 2 bản và đây cũng là những điểm khác biệt cuối cùng trong seri bài viết này.

Component Bootstrap 3 Bootstrap 4
Pagination
Default Pagination Yêu cầu phải có class .pagination thêm vào element bao ngoài cùng (thường là tag ul) Phải thêm class .page-item cho mỗi phần tử li và class .page-link cho mỗi phần tử a.
Pagers Sử 2 classes .previous và .next để điều hướng chuyển trang Tạm dừng phần này trong bản Bootstrap 4 (Alpha 3).
Labels
Pill Labels Trong Bootstrap 3 không có sẵn .label-pill. Tuy nhiên, ở bootstrap 3 có phần badges (có hiệu ứng tương tự). Labels được thay thế bởi badges. Để bo tròn góc cho các badges có thể sử dụng class .badge-pill.
Tags
Supported? Không. "Tags" được gọi là "Labels" trong bootstrap 3 (ví dụ: họ sử dụng .label class). Tags được thay thế bằng "badges". Chúng đã được thay thế từ bootstrap 3.
Jumbotron
Full-Width Không bắt buộc class .jumbotron-fluid khi jumbotrons full-width. Giới thiệu class .jumbotron-fluid cho jumbotrons full-width.
Progress Bars
Uses progress? Không sử dụng <progress.> element cho progress bars. Thay vào đó sử dụng các class cho các
lồng nhau để tạo progress bars.
Ở bản Alpha 6 có sử dụng

tuy nhiên thời điểm hiện tại đã bỏ. Bootstrap 4 hiện tại lại sử dụng <div> như bootstrap 3.

Glyphicons
Supported? Có sử dụng Đã bỏ
Typography
Blockquotes Bootstrap 3 đã có sẵn style mặc định cho <blockquote> element. Giới thiệu class .blockquote để style cho <blockquote> element.
Blockquote Alignment Sử dụng class .blockquote-reverse để căn chỉnh blockquote sang bên phải. Sử dụng các class trong phần utilities để căn chỉnh text (như .text-center và .text-right).
Page Headers Có sử dụng class .page-header. Đã bỏ class .page-header.
Description Lists Sử dụng class .dl-horizontal để khai báo horizontal list. Horizontal list được khai báo bởi class .row cho <dl> tag, tiếp theo là sử dụng grid system cho các <dt> và <dd> tags.
Non-Responsive Usage
Supported? Có. Bạn có thể sử dụng các layout đặc biệt ko có responsive. Không hỗ trợ .
List Groups
Linked List Items / Button List Items Sử dụng class .list-group-item cho <a> element. Sử dụng class .list-group-item-action cho <a> element.
Collapse
Show content Sử dụng class .in khi phần content được hiển thị Thay class .in bằng class .show
Cards
Supported? Không support. Trong bootstrap 4, cards được thay thế bằng các functions panels, wells, and thumbnails.
Panels
Supported? Có sử dụng. Không sử dụng. Đã được thay thế bằng cards.
Wells
Supported? Có sử dụng. Không sử dụng. Đã được thay thế bằng cards.
Thumbnails
Supported? Có sử dụng. Không sử dụng. Đã được thay thế bằng cards.
Breadcrumbs
Classes Sử dụng class .breadcrumb cho <ul> tag. Yêu cầu sử dụng .breadcrumb-item cho tất cả các phần tử <li> tạo nên breadcrumb.
Carousels
Carousel Item Sử dụng .item class. Sử dụng .carousel-item class.
Affix
Supported? Có. Không.

Như vậy, seri liệt kê những sự khác nhau giữa bootstrp 3 và bootstrap 4 đã kết thúc ở đây. Hi vọng qua 3 bài viết của mình, các bạn có thể bổ sụng cho mình được vài điều thú vị.

Link tham khảo: https://www.quackit.com/bootstrap/bootstrap_4/differences_between_bootstrap_3_and_bootstrap_4.cfm


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.