AWS Overview [Slide + Source]

Slide và sources của bài seminar được trình bày bởi Trần Hữu Tuấn thuộc nhóm SIG, vào ngày 6 tháng 2. Cám ơn các bạn đã quan tâm và tham gia.

Slide

Source

https://github.com/tuanth/AWS-SDK-Csharp