+2

Automation Testing: Là gì? Quy trình? Ưu điểm & Công cụ (Phần 2)

Automation Testing - Part 2

Lợi ích của Test tự động

 • Nhanh hơn 70% so với test thủ công
 • Phạm vi kiểm tra các tính năng của ứng dụng rộng hơn
 • Sự tin cậy trong kết quả
 • Đảm bảo tính nhất quán
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Cải thiện độ chính xác
 • Không cần sự can thiệp của con người
 • Tăng tính hiệu quả công việc
 • Tốc độ thực thi kiểm tra nhanh hơn
 • Tái sử dụng được các kịch bản test
 • Kiểm tra thường xuyên và kĩ lưỡng
 • Nhiều chu kì thực thi đạt được mục đích qua tự động
 • Thời gian hoàn thành sớm hơn

Các loại kiểm thử khác

 • Smoke Testing
 • Unit Testing
 • Integration Testing
 • Functional Testing
 • Keyword Testing
 • Regression Testing
 • Data Driven Testing
 • Black Box Testing

Cách chọn công cụ tự động

Việc chọn một công cụ đúng có thể là một nhiệm vụ khá khó khắn. Những đặc điểm sau sẽ giúp bạn lựa chọn công cụ tự động tốt nhất với điều kiện cần

 • Hỗ trợ môi trường
 • Dễ dàng sử dụng
 • Kiểm thử dữ liệu
 • Nhận dạng đối tượng
 • Kiểm thử hình ảnh
 • Kiểm tra phục hồi lỗi
 • Kết nối đối tượng
 • Kịch bản nhiều ngôn ngữ được sử dụng
 • Hỗ trợ các loại kiểm thử bao gồm chức năng, quản lý kiểm thử, mobilr...
 • Hỗ trợ kiểm thử nhiều framework
 • Dễ dàng gỡ lỗi trên kịch bản tự động
 • Có khả năng nhìn nhận các đối tượng trên bất kì môi trường nào
 • Hỗ trợ báo cáo kiểm thử và kết quả
 • Giảm thiểu chi phí đào tạo công cụ

Các công cụ kiểm thử tự động

1. Ranorex Studio

Đặc điểm:

 • Giao diện người dùng chức năng và thử nghiệm đầu cuối trên máy tính để bàn, web và thiết bị di động
 • Kiểm tra trình duyệt chéo
 • Các ứng dụng SAP, ERP, Delphi và di sản.
 • iOS và Android
 • Chạy thử nghiệm cục bộ hoặc từ xa, song song hoặc phân phối trên Lưới Selenium
 • Báo cáo mạnh mẽ

Start Your Free Trial

2. mabl

Đặc điểm:

 • Các mô hình học máy độc quyền tự động xác định và các vấn đề ứng dụng bề mặt
 • Các thử nghiệm được tự động sửa chữa khi UI thay đổi
 • Hiểu biết về hồi quy tự động trên mọi bản dựng

Learn more about mabl

**3. Selenium **

Đặc điểm:

 • Cung cấp điều khoản để xuất tập lệnh được ghi bằng các ngôn ngữ khác như Java, Ruby, RSpec, Python, C #, v.v
 • Nó có thể được sử dụng với các framework như JUnit và TestNG
 • Nó có thể thực hiện nhiều thử nghiệm cùng một lúc
 • Tự động hoàn tất cho các lệnh Selen phổ biến
 • Hướng dẫn kiểm thử
 • Xác định thành phần bằng id, name, X-path, v.v.
 • Lưu trữ dữ liệu dưới dạng Ruby Script, HTML và bất kỳ định dạng nào khác

Download Selenium

4. QTP (MicroFocus UFT)

Download QTP

5. Rational Functional Tester

Download Rational Functional Tester

6. WATIR

Download Watir

7. SilkTest

Download SilkTest

Xem lại Automation Testing - Part 1


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.