+4

Async Await và Promise trong javascript

Trong bài viết này, mình sẽ giải thích lý do tại sao async / await lại được sinh ra và chúng ta lại cần đến chúng trong trong khi ở phiên bản es6, js đã giới thiệu cho chúng ta Promise.

Async/Await

Sự ra đời của Promise đã giúp cho việc xử lý các tác vụ bất đồng bộ trở nên dễ đọc và dễ debug hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, việc tạo ra một promise khá là lằng nhằng, nhiều bước, mối khi sử dụng nó, ta sẽ cần phải thêm các callback function, tạo object promise,... khiến cho nó đôi khi không hề dễ chịu chút nào 😣😣😣.

Nhưng tất cả đã được giải quyết khi es7 mang đến cho chúng ta khái niệm async / await. Về cơ bản thì chúng được tạo ra để giúp chúng ta viết các function bất đồng bộ (asynchronous) giống với một function chạy đồng bộ (synchronous) mà không lo bị block I/O.

Mọi người hãy xem hai vd bên dưới để thấy rõ hơn sự khác biệt giữa async / awaitpromise nhé.

Vd 1: sử dụng promise:

const asyncFunc = new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => {
    resolve("function bất đồng bộ đã chạy xong");
  }, 2000);
});

asyncFunc.then((message) => {
  alert(message);
});

Vd 2: sử dụng async / await:

async function asyncFunc() {
  let promise = new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => resolve("function bất đồng bộ đã chạy xong"), 2000)
  });

  let result = await promise; // "asyncFunc" sẽ dừng không chạy tại dòng lệnh này trong 2s

  alert(result); // trình duyệt sẽ alert "function bất đồng bộ đã chạy xong"
}

asyncFunc();

Cú Pháp

 • Async :

  • Được đặt trước một function để khai báo một hàm bất đồng bộ.
  • Biến một function thành một Promise, tất cả mọi thứ được return từ một async function sẽ được coi như là một tham số của hàm resolve của promise và function đó trả về.
 • Await :

  • Được dùng để tạm dừng một async function cho đến khi một promise kết thúc đứng sau nó.
  • await chỉ hoạt động khi ta đặt nó trước một Promise.

VD:

async function asyncFunc() {
 let promise = new Promise((resolve, reject) => {
   setTimeout(() => resolve("function bất đồng bộ đã chạy xong"), 2000)
 });

 let result = await promise; // await sẽ dừng "asyncFunc"
               // và chạy tiếp "asyncFunc" khi promise chạy xong
 alert(result); // trình duyệt sẽ alert "function bất đồng bộ đã chạy xong" chỉ chạy khi
         // function promise chạy xong
}

asyncFunc();

Tại sao ta nên dùng async / await

 • Code trở nên ngắn và dễ đọc hơn rất nhiều, chúng ta không cần phải tạo object rồi chuyền các callback và dùng then(), catch() nữa mà chỉ cần viết như code tuần tự và chạy thôi.
 • Mỗi lần viết await nằm trên một dòng mới, vì thế việc debug sử dụng debug tool cũng trở nên dễ dàng hơn, vì ta viết được chính xác lỗi xảy ra ở dòng nào
 • Chúng ta vẫn sẽ phải lồng các Promise vào nhau trong trường hợp ta gọi các hàm đó thông qua các câu điều kiện, trong khi đó async / await rất thân thiện với các câu điều kiện.
 • Viết vòng lặp qua từng function bất đồng bộ cũng trở nên vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần await promise mà ta muốn trong mỗi vòng lặp.

Về điểm yếu của async / await thì có lẽ chỉ có duy nhất một điểm đó là nó vẫn chưa được nhiều các trình duyệt hỗ trợ, các bạn nên sử dụng babel hoặc một số công cụ js polyfill tool để dịch.

vẫn còn khá nhiều trình duyệt và các phiên bản cũ của các trình duyệt chưa hỗ trợ async và await

Kết

Mình đã chỉ ra một số điểm mạnh và cách dùng cơ bản của async / await, nó thực sự không hề phức tạp và khó như một số bạn nghĩ, async / await hay bất cứ features mới nào trong các phiên bản mới của js đều được sinh ra để giúp chúng ta làm việc dễ dàng và hiệu quả hơn mà thôi. Qua bài viết, mình mong các bạn đã có một cái nhìn tổng quát về async / await cũng như cách chạy một function với chúng như thế nào.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.