0

API testing - Collections

Collections là gì? Hiểu nôm na, nó chính là Folder, giúp đóng gói những request vào chung 1 chỗ. Vậy không dùng có được không? Câu trả lời là ĐƯỢC, tuy nhiên sẽ gặp phải 1 số vấn đề sau đây:

 • Sẽ phải dùng History để tìm lại những request đã dùng, tương tự như bạn suốt ngày phải lục lọi phần History của Chrome, trong khi chỉ cần 1 động tác bookmark lại là xong.
 • Không dùng được chức năng tạo API documents tự động mà Postman cung cấp
 • Không thể dùng được chức năng Runner, giúp chạy liên tục các Request.

I. Tạo 1 Collection.

 1. Click vào button [tạo collection] bên sidebar
 2. Điền tên và mô tả (không bắt buộc) collection đó.
 3. Lưu request vào Collection.
 • B1. Tạo ra 1 new Request (Như bài trước )
 • B2. Ấn nút Save
 • B3. Chọn Collection cần lưu và Save tiếp.

NOTE: Với những trường TH mà muốn add request từ bên History vào Collection.

 • B1. Click vào icon (+)
 • B2. Chọn Collection cần lưu và Save.

2. Các settings chính của 1 Collection.

 • Share collections: tạo ra link để share với người khác collection (bị hạn chế bởi kiểu account).
 • Rename: Đổi tên của collection.
 • Edit: Sửa tên và mô tả của collection.
 • Add Folder: tạo thêm collection mới bên trong Collection đó.
 • Duplicate: nhân đôi collection đang có.
 • Export: Xuất collection ra dạng file .json
 • Monitor Collection: Dùng để test hiệu năng (bị hạn chế bởi kiểu account).
 • Mock Collection: giúp giả lập các API sử dụng chức năng Example mà postman hỗ trợ. (bị hạn chế bởi kiểu account).
 • Publish Docs: Tạo ra API Docs định dạng HTML.
 • Delete: Xóa Collection.

Ngoài ra có thể xem chi tiết Collection bằng cách click vào mũi tên [<] .


Nguồn tham khảo:

https://www.guru99.com/api-testing.html https://medium.com/aubergine-solutions/api-testing-using-postman-323670c89f6d


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.