+2

Android Development Useful Tools

Hiện nay có rất nhiều Android development tools hữu ích có thể tìm thấy, tôi cũng sử dụng thường xuyên các tools này trong quá trình xây dựng app và thấy rất hữu ích cho nên tôi cũng khuyên các bạn nên sử dụng các tools này để thấy được lợi ích từ chúng.

1. Library methods count

Android libraries là những thứ rất tuyệt vời tuy nhiên chúng lại phát sinh thêm rất nhiều source code vì thế bạn nên sử dụng tools này để tránh việc phát sinh quá 64K methods giới hạn của DEX file format. Link: http://www.methodscount.com/

2. Android Debug Database

Android Debug Database là 1 thư viện rất mạnh cho việc debugging database và SharePreferences trong Android application.

Nó là tools khá là đơn giản và thân thiện dễ dàng xem được dữ liệu database và shared preferences trên browser của bạn.

3. Stetho

Stetho là 1 debug bridge cho ứng dụng android được tạo ra bởi Facebook. Nó tích hợp với Develop tools của Chrome desktop. Với Stetho bạn có thể dễ dàng inspect ứng dụng của bạn và các thông tin về network traffic. Nó cũng cho phép dễ dàng inspect và sửa SQLite database, shared preferences trong ứng dụng. Stetho is my friend, tôi sử dụng nó trong Fast-Android-Networking để debug network.

Tuy nhiên bạn cần chú ý để đảm bảo Stetho chỉ được enable trong bản debug không nên thiết lập trong bản release.

4. LeakCanary

LeakCanary là một thư việ giúp tìm ra các lỗi leak memory cho Android và Java “A small leak will sink a great ship.” — Benjamin Franklin

5. APK Method Count

Tool này sẽ giúp đếm số các method trong apk. Điểm quan trọng nữa là nó cũng cho phép bạn đếm các phương thức trên từng package.

6. Android Asset Studio

Android Asset Studio là một shop cung cấp cho bạn các asset mà project của bạn có thể cần với rất nhiều lựa chọn. Từ việc tự sinh ra các icon tới việc thiết kế các action bar, đây sẽ là công cụ rất tuyệt và đơn giản để hỗ trợ việc phát triển ứng dụng.

7. Buck

Buck là 1 hệ thống build được phát triển bởi Facebook. Nó khuyến khích việc tạo ra các module nhỏ có thể tái sử dụng được và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trên nhiều nền tảng khác nhau. Buck có thể có nhiều hữu ích cho team của bạn theo nhiều cách:

  • Tăng tốc build
  • Thêm khả năng tái sử dụng
  • Gia tăng tính chính xác
  • Hiểu các dependencies của bạn.

Link : https://buckbuild.com/

8. Material Design Icons

Material Design Icons đơn giản là sẽ giúp bạn có thể customize các Material Design Icons

That's all, Happy Coding 😃


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.