+1

ActionCable trong ứng dụng React-Rails

Tổng quan

Real-time luôn là 1 trong những yếu tố mà các ứng dụng web, mobile đều phát triển nếu muốn tăng trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như gửi notification, chat real-time...Trong ứng dụng rails thuần thì chúng ta đã dễ dàng cài đặt được chức năng này, nhưng khi client sử dụng React JS thì điều này hơi khác một chút, nhưng cũng khá dễ dàng để cài đặt được tính năng này. Bài viết này mình sẽ viết về cách cài đặt ActionCable trong ứng dụng React on Rails

Cài đặt phía Server

Trước hết chúng ta cần có một ứng dụng React on Rails, các bạn có thể tham khảo cách tạo mình đã viết ở đây

Tiếp theo chúng ta sẽ viết code cho server:

Trong file app/channels/application_cable/connection.rb các bạn viết như sau để khai báo kết nối và định danh bởi current_user

# app/channels/application_cable/connection.rb 
module ApplicationCable
 class Connection < ActionCable::Connection::Base
  identified_by :current_user
 
  def connect
   self.current_user = find_verified_user
  end
 
  private
   def find_verified_user
    if verified_user = User.find_by(id: cookies.encrypted[:user_id])
     verified_user
    else
     reject_unauthorized_connection
    end
   end
 end
end

Trong file app/channels/application_cable/channel.rb các bạn giữ nguyên không cần thêm gì.

# app/channels/application_cable/channel.rb 
module ApplicationCable
 class Channel < ActionCable::Channel::Base
 end
end

Tiếp theo chúng tạo file app/channels/notifications_channel.rb để tạo kênh stream dữ liệu

# app/channels/notifications_channel.rb
class NotificationsChannel < ApplicationCable::Channel
 def subscribed
  stream_from "notifications_#{current_user.id}_channel"
 end

 def unsubscribed
 end
end

Trong file routes các bạn thêm vào dòng này:

mount ActionCable.server => '/cable'

Khi gửi dữ liệu các bạn chỉ cần viết đoạn code sau:

ActionCable.server.broadcast "web_notifications_#{current_user.id}", { data: your_data }

Cơ bản vậy là xong!

Cài đặt phía Client

Vì client chúng ta sử dụng React nên sẽ không sử dụng file coffee hay javascript trong thư mục app/assets/javascript để cài đặt kết nồi ActionCable, mà chúng ta sẽ viết thẳng vào trong Component của React JS. Để làm được điều này thì mình sử dụng package actioncable để hỗ trợ kết nối.

Cách cài đặt package actioncable như sau:

npm install --save actioncable

Tiếp theo viết code trong Component:

import React from 'react';
import PropTypes from 'prop-types';
import classNames from 'classnames';
import axios from 'axios';
import ActionCable from 'actioncable';

class CableClass extends React.Component {
 state = {
  notifications: []
 }

 kết nối đến websocket khi virtual DOM đã mount xong
 componentDidMount = () => {
  // tạo kết nối
  const cable = ActionCable.createConsumer('ws://RAILS-API-PATH.com/cable')
  // kết nối kênh
  this.sub = cable.subscriptions.create('NotificationsChannel', {
   connected: () => {
     // thực hiện công việc khi kết nối
   }
    disconnected: () => {
      // thực hiện công việc khi ngắt kết nối
    }
   received: (data) => {
     // nhận về dữ liệu là biến data khi server gửi dữ liệu
   }
  });
 }
}
export default CableClass;

Trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng ActionCable đơn giản cho ứng dụng React on Rails, còn một vài phần nữa nhưng cơ bản đều dựa vào base này. Các bạn tìm hiểu thêm và góp ý cho mình nhé!

Tham khảo:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.