+1

7 công cụ đánh giá hiệu suất website tuyệt vời

Sau khi xem xét mọi thứ, chúng tôi xin chia sẻ 7 công cụ tuyệt vời để kiểm tra tốc độ tải trang và đánh giá hiệu suất website tốt nhất.

 1. Pingdom Tool

pingdoom tool

Công cụ web kiểm tra hiệu suất trang pingdom

Website: http://tools.pingdom.com/

 • Số trang trong thiết kế web là 100.

 • Sử dụng YSlow và PageSpeed ​​Insights.

 • Theo dõi lịch sử hiệu suất.

 • Kiểm tra web toàn diện, tải một trang [HTML] hoàn chỉnh. Kiểm tra này bao gồm hình ảnh, CSS, JavaScript, RSS, iframe, vv

 • Sử dụng nhiều địa điểm trong thời gian thử nghiệm.

 • Tạo ra một biểu đồ thác các kết quả nhằm chỉ ra các giai đoạn khác nhau của một yêu cầu (tức là DNS, SSL, Connect, Gửi, Chờ, và nhận)

 1. Web Page Analyzer

Web Page Analyzer

Công cụ web kiểm tra hiệu suất trang Web Page Analyzer

Website: http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/

Đây là một trang phân tích tốc độ miễn phí

 • Cung cấp cho các kích thước trang, thành phần và thời gian download.

 • Cung cấp các đề xuất để cải thiện tốc độ trang web dựa trên các kết quả.

 • Cung cấp một bản báo cáo kết quả.

 • Tính kích thước của các yếu tố và tóm tắt từng loại thành phần trang web

 1. WebSitePulse

WebSitePulse

Công cụ web kiểm tra hiệu suất trang Website Pulse

Website: http://www.websitepulse.com/

Công cụ này cung cấp dịch vụ giám sát từ xa tiên tiến cho phép bạn nâng cao hiệu quả và cải thiện hiệu suất website. Nó cung cấp phát hiện lỗi với một hệ thống xác minh ba giai đoạn và cung cấp xác nhận của bên thứ ba. Các dịch vụ bao gồm:

 • Giám sát Server

 • Giám sát Website

 • Giám sát ứng dụng

 • Giám sát bên trong trình duyệt

 • Giám sát hệ thống email

Các công cụ kiểm tra bao gồm:

 • Kiểm tra website

 • Kiểm tra trang

 • Kiểm tra HTTP, header, link.

 • Tra cứu HostName TestMX

 • Ghi NS lookupReverse DNS

 • Kiểm tra máy chủ TestEmail Validation

 • Kiểm tra Port ScanPing

Các thử nghiệm được thực hiện từ ba địa điểm khác nhau: New York, Hoa Kỳ; Munich, Đức; và Melbourne, Australia.

 1. GTmetrix

GTmetrix

Công cụ web kiểm tra hiệu suất trang GTmetrix

Website: http://gtmetrix.com/

Công cụ này giúp phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn, và toàn diện để cải thiện kinh nghiệm trang web cho người dùng của bạn. Nó có các tính năng sau đây:

 • Giám sát URL

 • Kiểm tra điện thoại di động; thông qua URL và ứng dụng

 • Kiểm tra cách trang web của bạn hoạt động trong các khu vực khác nhau như Dallas, Sydney, Anh, Ấn Độ, và những nước khác.

 • Hiển thị lịch sử hoạt động thông qua các biểu đồ tương tác bao gồm 3 số liệu.

 • Cung cấp một phiên bản báo cáo PDF

 • Mô phỏng tải trang trên một Dial-Up, 2G, 3G, DSL, hoặc kết nối cáp quang.

 • Lưu dữ liệu báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng.

 • Sử dụng YSlow của Yahoo và Google Page Speed.

 1. WebPagetest

WebPagetest

Công cụ web kiểm tra hiệu suất trang Webpagtest

Website: http://www.webpagetest.org/

Đây là một công cụ đa chức năng cung cấp các phần sau đây:

 • Tạo ảnh chụp màn hình để hiển thị cách các trang hoạt động trong khoảng thời gian gia tăng.

 • Tạo ra một biểu đồ thác dành cho các sự cố nội dung.

 • Các yếu tố nội dung khác nhau được thể hiện bằng màu sắc khác nhau.

 • Cho phép so sánh nhiều URL

 1. YSlow

YSlow

Công cụ web kiểm tra hiệu suất trang YSlow

Website: http://yslow.org/

Tính năng bao gồm:

 • Thiết kế web gồm 100 trang

 • Tóm tắt các thành phần trang.

 • Cung cấp công cụ để phân tích hiệu suất ví dụ như Smush.it và JSLint

 • Phân tích trang web và đưa ra lý do tại sao web đang chậm dựa trên các nguyên tắc của Yahoo! cho các trang web hiệu suất cao. Sau này, đề xuất được đưa ra để cải thiện.

 • Có sẵn như là một tiện ích mở rộng của trình duyệt Chrome, Firefox, Safari, Opera và như một bookmarklet cho di động.

 1. Pagespeed Insights

Pagespeed Insights

Công cụ web kiểm tra hiệu suất trang PageSpeed Insight

Website: http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Công cụ tuyệt vời này được phát triển bởi Google. Nó cung cấp những điều sau đây:

 • Cung cấp điểm số trong tổng số 100 cho cả hai phiên bản điện thoại di động và máy tính để bàn của trang web của bạn.

 • Cung cấp đề xuất cải thiện với các liên kết đến các nguồn để giúp đỡ với các bản sửa lỗi.

 • Các đề xuất dựa trên những nguyên tắc chung của hiệu suất trang web bao gồm tải lên và tải về kích thước, thời gian chạy client-server, vv

 • Cung cấp cho một báo cáo chi tiết bao gồm danh sách những thứ được thực hiện một cách chính xác.

 • Có sẵn như là một phần mở rộng Chrome (mặc dù không có chức năng tương tự)

Trong thực tế, số lượng trang ngày càng được tăng lên. Do vậy với những công cụ này sẽ giúp bạn đánh giá chính xác về hiệu suất hoạt động của website và đưa ra những cải thiện kịp thời. Nếu ban đang sử dụng một công cụ khác, hãy chia sẻ với chúng tôi.

Xem thêm: Các phương pháp giúp tăng tốc độ tải trang cho mobile web


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.