+1

6 thủ thuật hay với Ruby

Trong bài viết này, mình muốn giới thiệu 6 tính năng hay của Ruby có thể bạn chưa biết. Hãy cùng bắt đầu thôi nào 😄

Tip 1: Tạo hash từ 1 mảng giá trị

Bạn có thể tạo ra 1 Hash từ 1 mảng giá trị với Hash[...]. Ví dụ cụ thể như sau:

Tip 2: Lambda Literal

Dấu -> (Lambda Literal) cho phép bạn tạo 1 lambda một cách dễ dàng.

a = -> { 1 + 1 }
a.call
# => 2

a = -> (v) { v + 1 }
a.call(2)
# => 3

Tip 3: Double star (**)

Double star là 1 mẹo nhỏ giúp code ruby gọn gàng hơn. Hãy xem ví dụ dưới đây:

def my_method(a, *b, **c)
 return a, b, c
end

a là 1 param bình thường, *b sẽ lấy tất cả param được truyền sau a và truyền vào 1 mảng, **c sẽ lấy các giá trị được truyền vào dạng key: value ở cuổi method. Cụ thể:

# 1 tham số:
my_method(1)
# => [1, [], {}]
# Nhiều hơn 1 tham số
my_method(1, 2, 3, 4)
# => [1, [2, 3, 4], {}]
# Nhiều hơn 1 tham số + hash-style params
my_method(1, 2, 3, 4, a: 1, b: 2)
# => [1, [2, 3, 4], {:a=>1, :b=>2}]

Tip 4: Double Pipe Equals

Double Pipe Equals là cách tốt để viết code ngắn gọn. Cách viết: a ||= b tương đương với a || a = b Xét method sau:

def total
 @total ||= (1..100000000).to_a.inject(:+)
end

Biến @total sẽ chỉ được tính toán trong lần đầu tiên được gọi, rất phù hợp cho method tính toán.

Tip 5: Tạo 1 mảng chữ cái và số

Bạn có thể tạo ra 1 mảng chữ cái hoặc số chỉ trong 1 nốt nhạc 😄

A - Z

('a'..'z').to_a
# => ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"]

1 - 10

(1..10).to_a
# => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Tip 6: Tap

Tap là một method hay làm cho code dễ đọc hơn. Xét ví dụ sau:

class User
 attr_accessor :a, :b, :c
end

Bây giờ, giả sử bạn muốn khởi tạo User mới và gán một giá trị cho từng thuộc tính của User đó. Bạn có thể làm như sau:

def my_method
 o = User.new
 o.a = 1
 o.b = 2
 o.c = 3
 o
end

Hoặc là dùng Tap như sau:

def my_method
 User.new.tap do |o|
  o.a = 1
  o.b = 2
  o.c = 3
 end
end

Hy vọng rằng bài viết này có thể giúp ích cho bạn. Hẹn gặp lại trong các bài viết sắp tới 😄

Tài liệu tham khảo

https://devblast.com/b/ruby-tricks-improve-code


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.